ІНДІЯ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 2. Країни Азії

§39. ІНДІЯ

Загальні відомості. Офіційна назва країни – Республіка Індія. Площа – 3,2 млн км2, населення – 1 млрд 171 млн осіб, столиця – Делі (мал. 112, 113). Індія посідає сьоме місце у світі за площею і друге за кількістю

 ІНДІЯ

Мал. 112. Делі – столиця Індії

Населення. Індія – федеративна держава, а за формою державного правління – парламентська республіка. Офіційних мов у країні дві – хінді та англійська. Грошовою одиницею є індійська рупія.

Географічне

положення. Індія майже повністю розташована на півострові Індостан. Її територія за конфігурацією нагадує величезний трикутник, спрямований своєю вершиною на південь. Часто цю територію називають Індійським субконтинентом. На північному заході Індія межує з Пакистаном, на півночі має протяжні кордони з Китаєм, які перериваються кордонами з Непалом і Бутаном. На північному сході сусідами Індії є М’янма і Бангладеш. Більша частина території країни на заході, сході і півдні омивається водами Індійського океану та його морів. Здавна через територію Індії проходили важливі торговельні
і транспортні шляхи, які й нині мають велике значення для розвитку держави.

Природні умови і ресурси. Індія відрізняється різноманітним рельєфом. На півночі височіють Гімалаї – найвищі гори світу, що до висоти 4000 м вкриті густими лісами. Південніше від гірської системи лежить велика і родюча Індо-Гангська рівнина. Тут мешкає більшість населення країни. Західніше рівнини розташувалася безжиттєва пустеля Тар. Більшу частину центральної і південної Індії охоплює плоскогір’я Декан. Тут розвідано багато родовищ корисних копалин, розташовані найбільші пасовища та інші сільськогосподарські угіддя. Із заходу і сходу плоскогір’я оточене хребтами і горбами Західних і Східних Гат, які поступово знижуються на південь, поступаючись місцем прибережним рівнинам.

Індія розташована в субекваторіальному кліматичному поясі з вологим і сухим сезонами. Щорічно на західну частину країни надходять потужні

 ІНДІЯ

Мал. 114. Сільські поселення Індії

Мусони, які приносять рясні дощі і спричиняють повені на річках. Ці явища є справжнім лихом для населення і господарства країни.

Країна має значні мінерально-сировинні ресурси. Так, виділяються запаси високоякісної залізної руди, значними є родовища марганцевої та хромітової руд, бокситів, цинку, титану. Світове значення мають ресурси слюди, графіту, бариту і берилію. Індія володіє також великими запасами урану – сировини для ядерної енергетики. За запасами кам’яного вугілля серед країн, що розвиваються, Індія посідає перше місце, проте його якість невисока.

Різноманітність природних умов сприяла формуванню на території Індії майже всіх типів грунтів земної кулі, серед яких найродючішими є алювіальні грунти Індо-Гангської та прибережних низовин. Вони здатні давати декілька врожаїв на рік. Іншими високоякісними грунтами є червоноземи та чорноземоподібні грунти.

Індія володіє також значним гідроенергетичним потенціалом та лісовими ресурсами, частка яких суттєво скоротилася (нині ліси охоплюють менше 20 % території країни). Економічне значення мають цінні породи дерев гімалайських лісів: кедр, камфорне, сандалове, розове, залізне, атласне дерева, різні види пальм і бамбука.

Народонаселення і культура. Індія – багатонаціональна держава, де налічують більше 500 етносів. Проте понад 70 % складає населення індо – арійського походження, ще 25 % – це дравіди і монголи, 3 % – інші етноси. Крім двох офіційних мов, в Індії користуються ще сімнадцятьма мовами, серед яких найпоширенішими є пенджабська, бенгальська, кашмірська.

За віросповіданням країна також різноманітна, проте в ній переважають прихильники індуїзму – майже 80 %. Другою за чисельністю конфесією є мусульмани (близько 10 %). Представники інших віросповідань менш численні: християни становлять близько 3 %, сікхи – 2 %, буддисти – 1 %.

Особливості народів і націй

За індуською традицією, люди з народження належать до різних соціальних груп – каст, кожна з яких має свою кухню, одяг і виконує певну роботу. У країні велике значення надається родинним зв’язкам, і тому шлюб розглядається здебільшого як об’єднання сімей, а не як союз двох людей. За існуючими традиціями дружину чи чоловіка своїм дітям обирають батьки.

Трудові ресурси становлять понад 60 % населення країни, понад половину яких зайнято в сільському господарстві. Цей показник є одним з найвищих у світі. Характерними рисами у структурі зайнятості населення є низька частка зайнятих жінок, високий рівень безробіття, низький рівень зайнятих за найманням і переважання кількості самозайнятих трудових ресурсів.

Майже 3/4 населення Індії проживає у сільській місцевості (мал. 114). В останні десятиріччя спостерігається швидке зростання великих міст і міського населення. Характерним є те, що третина городян зосереджена всього у 23 великих містах. Міграція населення із села до міста зумовлена пошуком роботи і кращими соціальними умовами, зокрема охороною здоров’я й освітою.

 ІНДІЯ

Мал. 114. Сільські поселення Індії

Проблема

Однією з найбільших соціальних проблем Індії є висока частка населення, що перебуває на межі бідності. За офіційними даними, це понад 20 % людей, переважно мешканці сільської місцевості. Поміркуйте, як можна знизити цей відсоток. Досвід яких країн світу в боротьбі з бідністю може запозичити Індія?

Господарство. За своїм господарським спрямуванням Індія є індустріально-аграрною країною. На сучасному етапі її вважають провідною державою серед країн, що розвиваються. Вона посідає четверте місце у світі за показником ВВП (понад 3 трлн дол.), входить у двадцятку країн за обсягом промислового виробництва. За останні роки щорічне зростання ВВП становить пересічно 6 %. Індія першою з країн, що розвиваються, почала розробляти атомну енергетику, розвиває аерокосмічну галузь, створює нові науково-технічні центри, інтенсивно впроваджує нові технології. Найсуттєвіші позитивні зміни відбуваються в таких галузях промисловості, як металургія, машинобудування, нафтопереробна і хімічна галузі, в яких значна частка виробництва продукції припадає на приватні підприємства. Нарощує свої потужності військово-промисловий комплекс країни.

Провідними центрами розвитку чорної металургії є Бхілаї, Бакаро, Руркела і Дургапура. Найбільші підприємства кольорової металургії зосереджені в містах Корба та Алвая, які є експортоорієнтованими. Провідними центрами машинобудування є Мумбаї, Колката, Мадрас, Пуне, Бангало та ін. На машинобудівних підприємствах випускають найрізноманітнішу продукцію: верстати, електромотори, тепловози, автомобілі, трактори, військові літаки, судна тощо. Країна є одним з найбільших виробників хімічної промисловості і посідає 12 місце у світі за обсягами виробництва хімічної продукції. Індія нині є другим найбільшим виробником ювелірних виробів і центром з огранки і шліфування алмазів у світі.

Разом з тим у республіці ще значною залишається частка традиційних галузей: текстильної (джутова, бавовняна), харчової (чайна, цукрова, тютюнова), шкіряно-взуттєвої та медичної промисловості. Велика частка продукції цих галузей іде на експорт.

Провідні підприємства

Промислові гіганти Індії. Таких у цій країні надзвичайно багато. Світової слави набули нафтопереробні заводи Індії, які були створені за підтримки держави. Країна посідає шосте місце у світі за здатністю якісно переробляти нафту. Нафтогазовий сектор відкритий для прямих іноземних інвестицій. Про це свідчить наявність спільних індійсько-американських компаній “Калтекс” і “Ессо”, індійсько-англійської “Бірма Шелл”. Серед підприємств чорної металургії виділяється за обсягами виробництва державна компанія “Стил Асориті оф Індія Лімітед”. Лідерами автомобілебудування є вітчизняні компанії “Тата Моторе”, “Черо Хонда”, а серед міжнародних, які працюють в країні, – “Форд”, “Сузукі”, “Тойота”.

Індія – країна давньої землеробської культури. Нині вона є одним з найважливіших сільськогосподарських регіонів світу. Тут обробляється 2/5 території, 20 % земель зрошується, 4/5 вартості всієї сільськогосподарської продукції становить рослинництво. Основні культури: рис, пшениця, просяні, бобові. Держава посідає одне з перших місць у світі за виробництвом цукрової тростини, арахісу, чаю, джуту. Виробляють в Індії також каучук, каву, прянощі.

Тваринництво представлене переважно скотарством. В Індії розводять велику рогату худобу, за поголів’ям якої країна посідає перше місце у світі. Однак у державі існує релігійна заборона щодо вживання м’яса. Тому велику рогату худобу – буйволів, волів, корів – використовують здебільшого як тяглову силу.

Індія займає сьоме місце у світі за обсягами вилову риби. При цьому морське рибальство зосереджене в приморських південних і західних штатах, річкове – на сході і південному сході країни. Для багатьох районів Індії риба є одним з головних продуктів харчування.

Незважаючи на високу частку населення, зайнятого в сільському господарстві, воно не досягло високої інтенсифікації. У багатьох селах і досі зберігаються натуральний і напівтоварний уклади. А третина господарств взагалі не продає своєї продукції. Переважають дрібні та дуже дрібні господарства, а в результаті аграрних реформ не всі селяни отримали землю.

Для подолання недоліків у сільському господарстві в Індії розроблено державну програму його реформування, згідно з якою країна ставить перед собою амбітні плани щодо виробництва продовольчих товарів на експорт, заявляючи про свою готовність стати “продовольчим кошиком світу”. Для реалізації цієї програми розпочалося впровадження біотехнологій з розробки зернових культур, іноземним інвесторам надається стовідсотковий дозвіл на участь у виробництві продукції харчової промисловості. За прогнозами експертів, виробництво продовольчих товарів може зрости удвічі вже до 2020 р.

Послуги є найбільш швидкозростаючим сектором економіки Індії, що підтверджується його часткою у створенні ВВП, яка нині становить 52 %

 ІНДІЯ

Мал. 115. Слон в індійській культурі – дуже шанована тварина, традиційно бере участь у релігійних церемоніях

Проти 30 % на початку 90-х років XX ст. Галузі сфери послуг представлені торгівлею, транспортом, туризмом, фінансовими, телекомунікаційними, інформаційними та іншими послугами.

Індія є однією з найбільших залізничних держав світу. За обсягом вантажоперевезень країна посідає п’яте місце у світі. Основні залізничні магістралі прокладені між великими містами. Постійно удосконалюються і розширюються автомобільні шляхи країни. Однак більшість доріг в індійських глибинках залишаються поки що грунтовими, що ускладнює життєдіяльність віддалених сіл. У важкодоступних для автотранспорту районах Індії як їздових тварин і досі використовують слонів (мал. 115).

Індія є морською державою з потужним морським торговельним флотом. Понад 60 % морського товарообігу обслуговують вісім портів, найбільшим з яких є Мумбаї. Значного розвитку досяг в Індії повітряний транспорт, який обслуговує як внутрішні, так і міжнародні авіалінії. Найбільшими аеропортами, які обслуговують транзитні маршрути з Європи в Австралію та Південно-Східну Азію, є Делі, Мумбаї, Колката.

Для поліпшення роботи транспорту в Індії також розроблена державна програма, якою передбачене значне фінансування для реконструкції автодоріг, великих портів, модернізації аеропортів та створення мережі метро в містах на зразок делійського.

Інтенсивно розвиваються в Індії різні види туризму – пізнавальний, рекреаційний, екологічний, які приносять країні значні прибутки. Класичним туром до Індії є тур “Золотий трикутник” з відвідуванням всесвітньо відомого палацу Тадж-Махал (мал. 116).

 ІНДІЯ

Мал. 116. Палац Тадж-Махал в Індії

Прогноз

За оцінкою експертів, до 2025 р. в Індії прибуток від іноземного туризму становитиме 24 млрд дол., що є одним з найвищих показників серед країн світу. Особливе місце серед видів туризму в Індії посідає медичний туризм, який дає прибуток у понад 300 млн дол. За прогнозами, цей показник може зрости до 2012 р. у шість разів.

Зовнішньоекономічна діяльність Індії представлена насамперед торгівлею. Статтями індійського експорту є сталь, промислове обладнання, транспортні засоби, програмне забезпечення, продукція хімічної промисловості, шкіра, текстиль, джут, одяг, чай, кава, рибопродукти та продукти харчування, ліки, діаманти, ковдри ручної роботи, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби. Імпортує країна продукцію важкого машинобудування, автомобілі, військову техніку та зброю, нафту, газ, споживчі товари. Головні торговельні партнери Індії з експорту – це США, Росія, Японія і Велика Британія, а з імпорту – Росія, США, ФРН, Велика Британія і Канада.

Індія підтримує торговельні відносини і з Україною, які стійко розвиваються. Основними товарами експорту з України до Індії є чорні метали та вироби з них (близько 50 % усього обсягу експорту), машини, устаткування і продукція хімічної промисловості. Натомість основними товарними позиціями імпорту є продукція хімічної промисловості, зокрема медикаменти та фармацевтичні препарати, сільськогосподарська продукція і продукція харчової промисловості, мінеральна сировина (алюмінієві руди та концентрати).

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Республіка Індія – це одна з найбільших за площею та кількістю населення країн світу, федеративна, багатонаціональна держава.

Господарство країни забезпечене значними мінерально-сировинними і земельними ресурсами.

Провідними галузями промисловості Індії є металургійна, хімічна, нафтопереробна, текстильна, медична, харчова галузі та машинобудування, у сільському господарстві лідирує рослинництво. Сфера послуг розвивається в країні швидкими темпами, чому сприяють спеціально розроблені державні програми.

Головними зовнішньоекономічними партнерами Індії є США, Росія, Велика Британія, ФРН і Канада.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ІНДІЯ - Географія


ІНДІЯ