Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 2.Австралія

Австралія – найвіддаленіший від інших континентів населений материк Землі. Він повністю розташований у Південній півкулі. Це материк, де все “навпаки”: у липні тут зима, у січні – літо. Дерева Австралії скидають не листя, а кору, ліси не дають тіні, а крізь зарості пустель доводиться пробиватися із сокирою. Малята тварин тут вилуплю­ються з яєць, а потім живляться материнським молоком. Австралія – найменший материк Землі. Його площа стано­вить 7,7 млн км2.

§25. Географічне положення. Історія

відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Пригадайте

За яким планом вивчають географічне положення материка?

Які форми рельєфу створюють вітер та підземні води?

Географічне положення. Материк розташований у тих самих ши­ротах, що й Південна Африка (мал. 88). Південний тропік перетинає Австралію майже посередині. Крайньою північною її точкою є мис Йорк, південною – мис Південно Східний. Крайня західна точка материка – мис Стіп-Пойнт, крайня східна – мис Байрон.

Практичне завдання

Визначте координати крайніх точок Австралії та відстань між ними.

З’ясуйте,

у яких географічних поясах розташований цей материк.

На відміну від Африки, Австралія – компактний материк: його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Берегова лінія материка слабо порізана. Лише на півночі є кілька півостровів, один з яких Кейп-Йорк. Материк омивається морями Тихого та Індій­ського океанів – Кораловим, Тасмановим, Арафурським, має всього дві великі затоки: Карпентарія на півночі й Велика Австралійська на півдні. Біля південно-східних берегів Австралії є острови Тасманія та Нова Зеландія, а на півночі – острів Нова Гвінея.

 Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 88. Географічне положення та дослідження материка

Береги Австралії, як і Південної Африки, омиваються на заході хо­лодною, а на сході – теплою течіями. Теплі води Південної Пасатної течії проходять уздовж північного узбережжя континенту. Холодна течія Західних Вітрів омиває його південні береги.

Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків. Лише на півночі завдяки численним островам вона зв’яза­на з Азією. Віддаленість та ізольованість зумовили незвичайність природи материка, що вразила перших європейських дослідників.

Дослідження та освоєння. Австралія через її віддалене розташу­вання була відкрита для світу пізніше, ніж інші материки. Велику роль у дослідженні континенту відіграли європейці.

 Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 89. Профіль рельефу материка по 30° пд. ш.

Про існування великого невідомого Південного материка тривалий час лише здогадувалися. Ним спершу вважали Нову Гвінею. Але на початку XVII ст. іспанський мореплавець Луїс Торрес довів, що це острів. Він першим побачив північні береги нового материка. У сере­дині XVII ст. експедиція голландця Абеля Тасмана вперше обійшла цей материк з півдня. У другій половині XVIII ст. східне узбережжя незвіданого континенту вперше досліджував англійський море­плавець Джеймс Кук. (Пригадайте, скільки плавань він здійснив до берегів Австралії.) Тільки на початку XIX ст. англієць Метью Фліндерс уперше проплив навколо материка й запропонував назвати його Австралією (з латинської “південний”).

Європейські переселенці почали заселяти материк з південного сходу. Тут було засновано найбільше в Австралії місто Сідней. Звідси почали освоювати землі для землеробства і під пасовища та джерела питної води, розробляти родовища корисних копалин.

Геологічна будова і рельєф. Поверхня Австралії переважно рівнинна і є найнижчою з-поміж інших материків (мал. 89). Її середня абсолют­на висота становить лише 215 м.

Рельєф Австралії схожий на рельєф Південної Африки. Адже в основі материка залягає також давня платформа. Це Австралійська платформа, міцний фундамент якої у західній частині піднятий.

 Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 90. Масиви – останці Айєрс-Рок (1) і Ольгас (2)

 Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 91. Великий Вододільний хребет

У рельєфі їй відповідає Західноавстралійське плоскогір’я із серед­німи висотами 300-400 м. Тут на багато сотень кілометрів тягнуться майже плоскі території, однома­нітність яких порушується масивами-останцями (мал. 90).

Заокруглені скелясті схили під назвою Ольгас розташовані в цент­ральній частині материка. Вони утворюють групу приблизно з 30 валунів, що лежать західніше інших останців – Айєрс-Рок. Ці оголені скелі піднімаються над піщаною рівниною подекуди до 540 метрів.

Центральна частина платформи за геологічною будовою є величезним прогином, укритим чохлом осадових відкладів потужністю у кілька кілометрів. Тут утворилася Центральна низовина.

На крайньому сході материка розташована область складчасто­сті. Тут у герцинський період горотворення сформувався Великий Вододільний хребет (мал. 91). Північні й південні частини хребта істотно відрізняються між собою. На півночі гори низькі та середньо­висотні, з плоскими вершинами. Південна частина хребта значно ви­ща. Тут розташовані Австралійські Альпи з найвищою вершиною материка – горою Косцюшко (2230 м).

Дивовижні об’єкти і явища

Схованка для снігу. В Австралійських Альпах, складених давніми кристалічними породами, помітні сліди давнього зле­деніння: відшліфовані скелі, валуни, льодовикові відклади – морена. До гранітних скель притулилися невеликі льодовикові озерця, бере­ги яких оздоблені уламками гірських порід і мохами. Австралійські Альпи – єдине місце на материку, де впродовж усього року в затіне­них ущелинах окремими плямами зберігається сніг.

На відміну від Африки, в Австралії немає високих молодих гір, а тому немає діючих вулканів та зледеніння. Проте тут, як і в Африці, поширені еолові форми рельєфу. (Пригадайте їхні назви.) На півдні Західноавстралійського плоскогір’я трапляється чимало карстових форм рельєфу: лійки, борозни, печери, що утворилися в розчинених водою вапняках. На узбережжі помітна діяльність моря (мал. 92).

Корисні копалини. В Австралії є значні й різноманітні поклади ко­рисних копалин. Найбільші родовища зосереджені на Австралійській платформі. З магматичними породами фундаменту пов’язані рудні корисні копалини: залізні, алюмінієві, мідні, уранові руди. Руди ме­талів залягають також на сході материка, в горах.

 Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 92. Витвори невтомного моря (1, 4). Карстова печера (2) і лійка (3)

В осадовому чохлі Австралійської платформи зосереджені нерудні корисні копалини, зокрема кам’яне і буре вугілля, нафта й газ. Вони залягають переважно в западинах і прогинах платформи на північно­му заході та південному сході материка. У центральних районах за умов посушливого клімату сформувалися значні поклади солі та гіпсу.

Факти сьогодення

Комора корисних копалин. Саме так називають сьогодні Австралію, де залягають численні мінеральні ресурси, Розробляти їх розпочали з далекого 1851 року, коли були знайдені великі поклади золота. Відомий історичний факт: до середини XIX ст. на Австралію припадало 40 % світового видобутку золота. Завдяки подальшим пошукам золота знайшли інші корисні копалини, зокрема поклади наф­ти, газу, вугілля, нікелю, міді, вольфраму та бокситів, азбесту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка

Позначте на контурній карті миси: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове, Арафурське; затоки: Карпентарія, Велика Австралійська: острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Гвінея; півострів Кейп-Йорк; Західноавстралійське плоскогір’я; Центральну низовину; Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко).

ПІДСУМКИ

Австралія – компактний материк, що повністю розташований у Південній півкулі, переважно в тропічному поясі.

Австралію європейці відкрили пізніше за всі інші населені мате­рики земної кулі.

В основі Австралії лежить давня платформа, тому тут переважає рівнинний рельєф: на заході – плоскогір’я, в центрі – низовина.

На сході материка розміщені давні середньовисотні гори.

На материку є великі запаси руд чорних і кольорових металів.

Запитання і завдання для самоперевірки

Які галузі господарства ви розвивали б в Австралії, зважаючи на її корисні копалини?

Яка частина території Австралії найдавніша?

Поясніть причини спільних рис і відмінностей у рельєфі Австралії та Африки.

Чому Австралія була відкрита пізніше за інші населені материки?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини - Географія


Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини