Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. Євразія

& 49. Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

Пригадайте:

1. Які природні зони розміщені в межах помірного кліматичного поясу?

2. Які особливості природи цієї частини суходолу?

У смузі лісів помірного поясу виокремлюють зони тайги, мішаних і широколистих лісів.

Зона тайги. Тайга – найбільша за площею природна зона Євразії. Вона тягнеться із заходу на схід на декілька тисяч кілометрів. Серед скель і озер тут поширені соснові та ялинові ліси, а на їх північній

окраїні й у горах – зарості берези.

За Уралом, у Сибіру, часто трапляються сибірська ялиця, різні види модрини, а також кедрова сосна, найбільше дерево тайги, яке дає кедрові горіхи. Великі простори тут займають болота.

Для тайги характерні підзолисті грунти, бідні на перегній.

У тайзі водяться цінні хутрові звірі: білка, заєць-біляк, полярна лисиця (мал. 128, с. 186), куниця, горностай, у сибірській тайзі – соболь. У глухій хащі живуть бурі ведмеді, рисі, росомахи, на околицях лісів – вовки.

З травоїдних тварин тут чимало лосів, північних оленів, є багато лісових птахів – глухарів, рябчиків,

тетеруків, кедрівок, дятлів.

Тайга заселена густіше, ніж тундра або лісотундра. Крім полювання й рибальства, жителі займаються лісорозробками й сплавом лісу по річках. Серед лісів, особливо в європейській тайзі, знаходяться ділянки оброблених земель; на заливних луках уздовж річок розводять молочну худобу.

 Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

Мал. 128. Полярна лисиця

Зона мішаних (хвойно-широколистих) лісів. У Євразії вони не утворюють суцільної смуги, а поширені на двох окремих областях – західній і східній (тихоокеанській).

На заході, у Європі, мішані ліси починаються в південній частині Скандинавського півострова й потім тягнуться від південно-східних берегів Балтійського моря на схід. Смуга мішаних лісів поступово звужується й закінчується в передгір’ях Південного Уралу. Тут росте дуб, який потребує багато світла та тепла й не витримує сильних холодів. З інших широколистих дерев трапляються клен, липа, ясен, у підліску поширена ліщина. Багатший, ніж у тайзі, трав’яний покрив. Переважають дерново – підзолисті грунти, більш багаті на перегній. Тут водяться дикі тварини, майже ті ж самі, що й у тайзі, але вони збереглися в меншій кількості.

Смуга європейських мішаних лісів досить густо заселена. Ліси в багатьох місцях вирубані, і замість них простягнулись оброблені поля, виросли великі промислові міста.

Східна область мішаних лісів розташована в басейні середньої течії Амуру, а також біля Японського моря – в області дії мусонів.

Рослинність тут надзвичайно густа й різноманітна. Поряд із сибірськими породами хвойних дерев поширені їх місцеві види (наприклад, корейський кедр). З широколистих дерев ростуть монгольський дуб, амурська липа, оксамитове дерево, маньчжурський горіх (мал. 129), клени особливого виду. Дерева обвиті ліанами – диким виноградом і лимонником. У лісах багато папоротей; зрідка трапляється женьшень, коріння якого використовують у медицині. Тут переважають бурі лісові грунти.

 Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

Мал. 129 Вироби з маньчжурського горіха

 Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

Мал. 130. Уссурійський тигр

Тваринний світ дуже різноманітний.

Крім тварин, поширених у тайзі, водяться уссурійський довгошерстий тигр (мал. 130), амурський лісовий кіт, єнотоподібний собака, чорний уссурійський ведмідь, кабан, плямистий олень, молоді роги якого (панти) використовують із лікувальною метою.

Щільність населення в далекосхідних мішаних лісах невелика, і природа подекуди ще зберігає свій первісний вигляд.

Зона широколистих лісів. Розташована на материку Євразії теж у двох окремих областях – на заході Європи й на сході Азії.

На заході Європи широколисті ліси знаходяться в областях морського клімату й перехідного до морського. Для широколистих лісів найбільш типові бурі лісові грунти. Тут ростуть дубові та букові ліси з домішкою граба, а в приатлантичному районі – благородний каштан. Типове дерево широколистих лісів – бук. У широколистих лісах водяться лісовий кіт, кабан, козуля та благородний олень. Ці тварини майже винищені. Територія густо заселена.

На сході Азії, в області мусонів, широколисті ліси займають невелику площу. Вони розкидані окремими ділянками. Дубові ліси з домішкою липи й клена ростуть на півострові Корея, на північних і західних узбережжях Жовтого моря, а також у північній частині острова Хонсю (Японія).

Лісостепи. На південь від лісових зон помірного поясу розташована зона лісостепів.

– Знайдіть її на карті атласу.

На заході вона починається Середньодунайською низовиною й потім тягнеться неширокою смугою на схід по Східноєвропейській і далі по Західносибірській рівнині до Єнісею. Ділянки лісостепу трапляються серед лісів і гір на сході Азії.

Літо тут досить жарке, а опадів буває менше, ніж у сусідніх лісових зонах. Грунти в північних частинах лісостепів – сірі лісові, а в південних частинах – чорноземні, багаті на перегній і дуже родючі.

Лісостепи майже повністю розорані. Тут ділянки різнотравних степів чергуються з поодинокими гаями та перелісками. З деревних порід у європейському лісостепу поширені дуб та інші широколисті дерева, а також сосна. Лісостепи густо заселені.

Степи. На південь лісостепи переходять у безлісі степи.

– Знайдіть на карті атласу зону степу Яку територію вона займає?

Характерним для степів є континентальний клімат із жарким літом і невеликою кількістю опадів. Дощі випадають переважно в першій половині літа у вигляді короткочасних злив і не просочуються глибоко в землю. Грунти в степах чорноземні, у сухіших місцях – каштанові, з меншою кількістю перегною. В умовах континентального клімату на чорноземних і каштанових грунтах добре розвивається трав’яна, переважно злакова, рослинність. Однак для дерев тут мало вологи.

Великих травоїдних тварин, що колись вільно випасалися в степах, тепер майже немає. Збереглися лише гризуни, шкідники полів, які живуть у глибоких норах, – польові миші, ховрахи. Трапляються хижі тварини – лисиці, степові тхори; великі птахи – орли й подекуди – дрохви.

Тепер степи майже цілком розорані.

Запитання та завдання

1. Скажіть, чим відрізняються зони хвойних, мішаних і широколистих лісів Євразії.

2. Порівняйте зони лісів помірного клімату в Євразії та Північній Америці (їх розташування, грунти, склад рослинності й тваринного світу).

3. Поясніть, як до кліматичних умов пристосувалися рослини та тварини.

4. Які природні зони помірного поясу найбільше освоєні людиною? Чому?

Працюємо з картою та атласом

Розгляньте розміщення на материку природної зони лісостепу й степу на карті природних зон Євразії. Поясніть, чому зона сформована на окраїнах материка.

Сторінка дослідника

Подумайте, чому в континентальних районах помірного поясу не ростуть широколисті ліси. Обгрунтуйте відповідь.

Цікавий факт

Мешканка північної тайги росомаха зовні нагадує ведмедика, але є віддаленим родичем куниці (мал. 131). Завдяки потужним лапам, довгим кігтям і хвосту вона швидко лазить по деревах і може спускатися з них униз головою. Під густою й грубою шерстю є підшерсток, щільний, з дивовижними властивостями – ніколи, навіть у найбільші морози не покривається памороззю.

 Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

Мал. 131. Росомаха


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи - Географія


Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи