Населення. Держави материка

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. Північна Америка

& 38. Населення. Держави материка

Пригадайте:

Які чинники впливають на розміщення населення?

Населення. Загальна чисельність населення Північної Америки перевищує 518,7 млн осіб. Основну його частину становлять жителі США, Мексики й Канади.

До відкриття європейцями Північна Америка була заселена індіанськими-племенами, які розмовляли різними мовами. Одні з них (хайда, нутка) займалися полюванням і збиранням диких плодів, інші (атапас – кі, алгонкіни) –

полюванням і рибальством. Крім полювання, індіанські племена вирощували боби, гарбузи й кукурудзу. Предки сучасних ескімосів з’явилися пізніше. Оскільки південь уже був зайнятий, вони почали освоювати арктичні й субарктичні території. Основним заняттям ескімосів і алеутів був хутровий промисел.

Наприкінці XV ст. почало формуватися сучасне біле населення Північної Америки. У XVII ст. на материку з’являються представники негроїдної раси з Африки. їх завезли для роботи на плантаціях. Негрів продавали в рабство плантаторам.

Основну частину населення Північної Америки становлять вихідці з різних

країн Європи, переважно з Великої Британії. Вони розмовляють англійською мовою. У Центральній Америці та в країнах Карибського басейну переважає іспаномовне населення. У Канаді в провінції Квебек нащадки переселенців з Франції розмовляють французькою. Чимало людей щороку прибуває з країн Європи, у тому числі з України. Особливо зростає кількість переселенців із країн Південної Америки й Азії.

Розміщення населення в Північній Америці залежить насамперед від історії заселення материка та його природних умов. Найбільш заселена південна частина континенту. Висока щільність населення в східній частині, де осідали перші поселенці з європейських країн. У цій частині Північної Америки розташовані найбільші міста: Нью-Йорк (мал. 106), Бостон, Філадельфія, Монреаль та ін.

Мало заселені північні території материка. Вони зайняті тундрою й тайговими лісами. У гірських областях, де посушливий клімат і пересічений рельєф, щільність населення незначна. У зоні степів – родючі грунти, багато тепла й вологи, тому й щільність населення значно вища.

Понад 70 % населення Північної Америки проживає в містах.

– Знайдіть на політичній карті найбільші міста Північної Америки.

Держави. На політичній карті Північної Америки нараховується 24 держави.

Найбільші з них – Сполучені Штати Америки (США), Канада та Мексика.

Високорозвиненою країною світу є США, столиця – місто Вашингтон (мал. 107). Її територія складається з трьох віддалених одна від одної частин.

 Населення. Держави материка

Мал. 106. Вулиця міста Нью-Йорка (США)

 Населення. Держави материка

Мал. 107. Місто Вашингтон (США)

Дві з них розташовані на материку – це основна територія та Аляска. У центральній частині Тихого океану – ще один штат – Гавайські острови. Крім того, США належать кілька основних володінь у Тихому океані.

На північ від основної території США розташована Країна кленового листка – Канада, столиця – місто Оттава. Країна займає майже всю північну частину материка.

На південь від США знаходиться Мексика – країна, що розвивається. Столицею Мексики є велике місто Мехіко. Країна має значні природні ресурси (нафта, руда, кольорові метали).

У Центральній Америці та на островах Карибського моря розміщені кілька невеликих держав: Гватемала, Нікарагуа, Панама, Коста-Рика, Ямайка та ін.

На острові й прилеглих до нього дрібних островах знаходиться Республіка Куба.

Україна й держави Північної Америки. Україна підтримує відносини з багатьма країнами Північної Америки, особливо з високорозвинутими – СШАта Канадою. У цих країнах проживає найчисельніша українська діаспора (мал. 108). Найтісніша співпраця з цими країнами налагоджена в галузі освіти та культури. Значна кількість українських студентів навчається у вузах США й Канади. Між Україною та країнами Північної Америки щороку реалізуються проекти в галузі науки, інформаційних технологій, торгівлі, туризму тощо.

Канада – перша країна, яка визнала незалежність України.

 Населення. Держави материка

Мал. 108. Місто Вергевіль (Канада)

Практична робота 9 (продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Північної Америки

Позначте на контурній карті, користуючись атласом.

Держави та їх столиці: США, Канада, Мексика.

Запитання та завдання

1. Які народи проживають на території Північної Америки? Зазначте місця найбільшої та найменшої густоти населення, поясніть причину.

2. Поясніть, чому країни Центральної та Південної Америки називають країнами Латинської Америки.

3. Який національний і расовий склад населення Північної Америки?

4. Які країни Північної Америки характеризуються високим рівнем розвитку?

Працюємо з картою та атласом

Покажіть на фізичній карті країни, назви яких наведені в тексті. Нанесіть на контурну карту їх кордони, підпишіть столиці.

Сторінка дослідника

Поясніть, використовуючи різноманітні джерела інформації, як змінилося життя місцевого населення з приходом європейців.

Повторимо головне

– Північна Америка розміщена у двох півкулях: Північній і Західній. В основі материка лежить Північноамериканська платформа. У рельєфі Північної Америки переважають рівнини, які розміщені в центральній і північній частинах. На південному сході розташовані гори Аппалачі, а на заході – гори Кордильєри.

– Материк простягнувся від полярних широт і майже до екватора, що обумовило надзвичайно контрастний клімат континенту. Північна Америка розташована в усіх, крім екваторіального, кліматичних поясах. У помірному, субтропічному й тропічному поясах, у зв’язку з різними кількістю й режимом випадання опадів, виокремлюються різні кліматичні області.

– Північна Америка багата на внутрішні води, але розподілені вони на території нерівномірно. Озера, зосереджені переважно в північній частині материка, мають льодовиково-тектонічне походження.

– Природні зони арктичного й субарктичного поясів простягаються в широтному напрямку, а помірного (зони степів, прерій, мішаних і широколистяних лісів) – у меридіональному напрямку.

– Господарська діяльність людини змінила природні комплекси материка, а це призводить до посилення частоти стихійних явищ.

– Унікальні об’єкти Північної Америки занесені до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

– Корінне населення материка – індіанці й ескімоси.

– Україна підтримує партнерські відносини з багатьма країнами континенту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Населення. Держави материка - Географія


Населення. Держави материка