Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 33. Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

Пригадайте

Які властивості має повітря?

Як можна дослідити склад повітря?

Атмосфера – невидима оболонка нашої планети. Земля оточена повітряною оболонкою – атмосферою. Слово “атмосфера” грецького походження і складається з двох слів: “атмос”, що означає “пара”, і “сфера” – “куля”. Отже, атмосфера – це газова оболонка

Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

Землі, яка простягається на кілька тисяч кілометрів. Нижня її межа опускається до земної поверхні, а верхня поступово переходить у космічний простір. Біля поверхні Землі атмосфера утримується силою земного тяжіння. До її складу входить атмосферне повітря, водяна пара і тверді частинки у завислому стані.

 Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

Мал. 87. Газовий склад атмосферного повітря

Завдяки атмосфері на нашій планеті існує життя. Інші планети Сонячної системи також мають свої атмосфери. Проте тільки на Землі атмосфера сприяла появі живих організмів.

Атмосферне повітря – складна суміш газів.

Повітря не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Тривалий час вважали, що воно є однорідною речовиною. Лише у другій половині XVIII ст. французький хімік Антуан Лавуазье встановив, що повітря – це складна суміш різноманітних газів, основні з яких кисень і азот (мал. 87).

Азоту в земній атмосфері найбільше (78 %) порівняно з іншими газами. В атмосферу азот надходить унаслідок життєдіяльності мікроорганізмів.

Наука стверджує

Азот – важлива складова повітря. Грецькою мовою слово “азот” означає “безжиттєвий”. Дійсно, у звичайних умовах це газ без кольору, запаху і смаку, малоактивний, не підтримує дихання і горіння. Однак азот є складовою частиною рослинних і тваринних білків, бере участь у природному колообігу речовин, а найголовніше – регулює вміст кисню в атмосфері, запобігаючи його надмірному накопиченню.

Друге місце у складі повітря за об’ємом (20,9 %) належить кисню. Це газ без кольору, запаху, розчинний у воді. Наявність кисню в атмосфері – необхідна умова для процесів дихання, горіння та гниття. Майже весь вільний кисень в атмосфері є продуктом фотосинтезу, під час якого зелені рослини засвоюють вуглекислий газ і воду, а виділяють кисень.

Наука стверджує

Кисень – життєво необхідний газ. Зменшення вмісту кисню у повітрі негативно позначається на самопочутті людини. Хто був високо в горах, напевне, відчував запаморочення, головний біль, слабкість, підсилення серцебиття, часто й нудоту. Це пояснюється тим, що з висотою зменшується вміст кисню у повітрі. Організму не вистачає кисню, тому настає так зване кисневе голодування.

Крім азоту і кисню, у повітрі є вуглекислий газ. Він становить лише 0,03 % об’єму повітря. Це безбарвний газ, з кислуватим присмаком і своєрідним запахом, розчинний у воді. Вуглекислий газ утворюється під час розкладання органічних речовин, бродіння, дихання, згорання палива. В атмосферу він надходить під час виверження вулканів, з мінеральних джерел, грунту, продуктів гниття та з промислових підприємств.

Вуглекислий газ називають обігрівачем Землі, тому що він легко пропускає сонячну енергію до земної поверхні та затримує тепло, що йде від неї.

Надзвичайно важливу роль для всього живого на Землі відіграє озон. Він не пропускає до земної поверхні ті сонячні промені, які згубно діють на всі живі організми. Основна маса озону зосереджена на висоті від 10 до 50 км від поверхні Землі. Він становить мізерну частку об’єму повітря. Якби вдалося зібрати весь озон за нормальної температури і тиску, то утворився б шар завтовшки лише три міліметри.

У повітрі є й інші гази, але їхній вміст у ньому незначний.

Інші складові атмосфери. Водяна пара потрапляє в атмосферу в результаті випаровування води з земної поверхні. Її вміст у повітрі неоднаковий на різних територіях і змінюється протягом року.

З водяної пари утворюються хмари та опади. Вона затримує в атмосфері до 60 % тепла, що піднімається від поверхні Землі.

Тверді частинки, що містяться в атмосфері у завислому стані, – це космічний і вулканічний пил, дим, кристалики солі, пилок рослин, мікроорганізми тощо. Вони зменшують кількість сонячної енергії, що надходить до Землі, сприяють швидкому згущенню водяної пари та утворенню хмар.

“Багатоповерхова” будова атмосфери. Протягом багаторічних досліджень атмосфери виявлено, що повітряна оболонка складається з кількох шарів, які називають сферами (мал. 88). Між шарами немає чітких меж, вони поступово переходять один в інший. Шар повітря, прилеглий до земної поверхні, називають тропосферою. Над нею послідовно розташовані стратосфера, мезосфера та верхні шари атмосфери.

 Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

Мал. 88. Будова атмосфери

Тропосфера – це перший, дуже важливий для людини “поверх” атмосфери. Тут відбуваються всі атмосферні процеси і явища, формується погода. Верхня межа тропосфери над екватором піднімається до 18 км, а над полюсами – лише до 8 км. Цей шар дуже щільний і вологий. У ньому зосереджена майже вся водяна пара земної атмосфери. Повітря в тропосфері рухається дуже енергійно у різних напрямках, а його температура з висотою знижується.

Другий “поверх” атмосфери – стратосфера – поширюється на висоту до 45-55 кілометрів. У ній майже немає хмар. Саме у стратосфері зосереджена найбільша кількість озону.

Мезосфера – це третій “поверх” атмосфери, розташований на висоті до 80-90 кілометрів. Температура з висотою знижується, досягаючи біля верхньої межі мезосфери -80 °С.

Верхні “поверхи” атмосфери поступово переходять у космічний простір. Отже, атмосфера має складну будову. Нижній її шар – тропосфера – є головним для нашої планети. Однак для життя на Землі важливе значення мають і ті процеси, що відбуваються на верхніх “поверхах” повітряної оболонки.

Чим ми дихаємо. Земна атмосфера постійно відчуває на собі вплив людського суспільства. Нерідко господарська діяльність людини призводить до зміни нормального газового складу атмосфери і до забруднення повітряного океану.

Нині головними джерелами забруднення атмосфери є транспорт (особливо автомобільний), промислові підприємства, різноманітні топки (мал. 89). Найгостріше відчувають забрудненість повітря мешканці великих міст і промислових центрів. Тривалий вплив запиленого і насиченого небезпечними газами повітря знижує опірність організму, спричиняє бронхіт, пневмонію, бронхіальну астму та інші хвороби органів дихання.

Дуже важливо поліпшувати стан атмосферного повітря, контролювати рівень його забруднення. З цією метою в усьому світі, у тому числі і в Україні, діють спеціалізовані служби. Вони виявляють джерела забруднення повітря і розробляють конкретні заходи, спрямовані на оздоровлення атмосфери. Особливу увагу приділяють контролю за роботою підприємств, які викидають забруднювальні речовини. Щоб зменшити шкідливі викиди в атмосферу, на промислових підприємствах встановлюють пилогазоочисні фільтри, вдосконалюють технології виробництва.

 Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

Мал. 89. Забруднення атмосфери шкідливими викидами підприємства

ПІДСУМКИ

– Атмосфера – невидима повітряна оболонка Землі.

– Атмосферне повітря – це суміш газів, водяної пари та твердих часток.

– Атмосфера складається з окремих шарів, найважливішим з яких для людини є тропосфера.

– Атмосферне повітря забруднюється різноманітними газами і небезпечними речовинами в результаті господарської діяльності людини.

Запитання і завдання для самоперевірки

Які основні джерела забруднення повітря? Які дії сприяють зменшенню забруднення повітря?

Поясніть, чому тропосфера є найважливішим шаром атмосфери для людини.

Як змінюється склад і стан атмосферного повітря з висотою?

Який газовий склад атмосфери?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря - Географія


Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря