НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

Тема 2 ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ ТА НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ

§6. НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

– Пригадайте, яких материків узагалі не було на глобусі Мартіна Бегайма.

– Хто і коли здійснив перше навколосвітнє плавання?

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Віллєм Янсзон (бл. 1570- 1632)

ЯК ВІДКРИЛИ АВСТРАЛІЮ. З античних часів існувала легенда про те, що в Південній півкулі далеко на півдні є невідомий материк. До XVII ст. на картах позначали землі давно відомі, щойно відкриті

та навіть уявні. Уявний сухо­діл, розташований десь у Південній півкулі, підписували латинською Терра Австраліє Інкогніто, – Земля Південна Невідома. Багато мандрівників мріяли її відкрити.

У XVII ст. у пошуках невідомої землі експедиції одна за одною торували морські шляхи. Проте успішно за­вершилися плавання, організовані голландцями. У 1606 р.

Корабель на чолі з Віллємом Янсзоном досяг північно-західних берегів невідомої землі. Це була Австралія. Після нього в 1642 р. Абел Тасман дістався цієї землі з півдня і відкрив ве­ликі острови (нині – Тасманія та Нова Зелан­дія) (мал. 18). Під час другої

своєї експедиції А. Тасманнаблизився до невідомої землі з півночі. Він установив, що це самостійний материк, проте дослідження берегів Австралії було завершене лише через два століття після її відкриття.

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Кораблі Абела Тасмана

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Мал. 18. Маршрут плавання Абела Тасмана (1642- 1643 рр.)

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Абел Тасман (бл. 1603- 1659)

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Мал. 19. Маршрути плавання Джеймса Кука (1768- 1779 рр.)

НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ ДЖЕЙМСА КУКА. У XVI11 ст. до пошуків невідомої землі на півдні чимало зусиль доклав англієць Джеймс Кук. Славу великому мо­реплавцю принесли три навколосвітні плавання. Під час першого (1768-1771 pp.) він дістався Австралії (мал. 19). Дж. Кук по суті вдруге відкрив її після голландців, які при – ховували відомості про цей материк. Він позначив на карті десятки островів, заток і мисів.

Під час другого плавання навколо світу (1772 – 1775 pp.) у Південній півкулі вітрильники Кука зайшли дуже далеко на південь. Та подальший шлях їм заступила суцільна крига. Кораблі повернули назад. Після безрезультатних спроб відішукати материк Дж. Кук вирішив, що відкрити його неможливо.

Метою третього плавання (1776 – 1779 pp.) став пошук морського шляху в обхід Північної Америки з півночі. Проте крайня північ, як і крайній південь на протилежному боці планети, зустріла море плавців крижаним холодом і штормами. Боячись потрапити в крижану пастку, Дж. Кук відступив. Згодом він загинув у сутичці з тубільцями на Гавайських островах.

Внесок Джеймса Кука в дослідження плане­ти значний. Він наніс на карту обриси Тихого океану й численні острови. Його кораблі набли­зилися майже впритул до невідомого материка на півдні. Відкрити Антарктида йому завадила крига. Через 40 років це зробили інші відважні мореплавці.

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Біля берегів “Землі Невідомої”

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Джеймс Кук (бл. 1728- 1779)

Із щоденника капітана Кука

За Південним полярним колом хо­лод був нестерпний, море вкрите кригою. Усе корабельне оснащен­ня промерзло і вкрилося бурулька­ми. Вітрила були схожі на металеві листи. Дув штормовий вітер, і сто­яв густий туман. Тому я повернув назад… Я можу стверджувати, що жодна людина ніколи не піде на більше, ніж зробив я. Землі, які можуть лежати далі на південь, ніколи не будуть досліджені. Джеймс Кук, 1773р.

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Мал. 20. Маршрут експедиції Івана Крузенштерна і Юрія Лисянськото (1803- 1806рр.)

ЕКСПЕДИЦІЯ ІВАНА КРУЗЕНШТЕРНА І ЮРІЯ ЛИСЯНСЬКОГО. Першу російську навколосвітню екс­педицію на початку XIX ст. очолювали Іван Крузенштерн і Юрій Лисянський, Вони вирушили з Балтійського моря на шлюпах “Надія” і “Нева”. Вийшовши в Атлантичний океан, мореплавці взяли курс на південь уздовж берегів Південної Америки. Потім маршрут пролягав через Тихий океан і далі – уздовж берегів Азії. Перетнувши Індійський океан і обігнувши з півдня Африку, Атлантичним океаном у 1806 р. вони благополучно повернулися додому (мал. 20).

І. Крузенштерн і Ю. Лисянський провели низку метео­рологічних і океанографічних спостережень (вимірювання глибин, температури води та ін.). Вони відкрили й описали невідомі острови, перевірили й уточнили карти океанів і прилеглих берегів Азії й Америки.

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Іван Крузенштерн (1770-1846)

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Юрій Лисянський (1773 – 1837)

Український Магеллан

Юрій Лисянський – нащадок укра­їнського козацького роду. Він на­родився в місті Ніжині Чернігівської області. Ю. Лисянський став бри­танським офіцером і капітаном ро­сійського флоту. Його ім’ям названо острів у Тихому океані, півострів на Алясці, протоку і річку, гору на о. Сахалін, вулицю в Ніжині. Цікаві нотатки географа-дослідника про далекі краї викладені у “Подорожі навколо світу на кораблі “Нева” в 1303-1306 роках”.

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Мал. 21. Шлюпи “Надія” і “Нева” біля берегів Гавайських островів. Худ. С. Пен

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Фадей Беллінсгаузен (1778-1852)

 НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ

Михайло Лазарев (1788- 1851)

ВІДКРИТТЯ АНТАРКТИДИ. У XIX ст. на пошуки невідо­мого материка Південної півкулі вирушили російські мо­ряки. Шлюпами “Восток” і “Мирний” командували Фадей Беллінсгаузен і Михайло Лазарев.

Капітани вміло провели судна через кригу до невідомої “білої плями”. З великим ризиком вони досягай місця, яке було покрите суцільною кригою. Такий потужний льодо­вий покрив міг утворитися лише на материку. Мандрівники намагалися підійти до його берегів, але всюди наражалися на непрохідний лід. Обійшовши довкола невідомої землі, вони нанесли на карту її береги. Таку 1820 р. було відкрито Антарктиду – важкодоступний материк, що останнім зна­йшов своє місце на карті.

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТТІВ. Так на початку XIX ст. вся планета стала пізнаною, окрім внутрішніх районів Антарк­тиди й океанів. Географічні карти набули точності. Кожна частина суходолу і водного простору дістала назву. Матери­ків на Землі виявилося шість. Найбільший – Євразія. Найспекотніший – Африка. Два, сполучені між собою, – Пів­нічна Америка і Південка Америка. Найменший-Австралія. І найвіддаленіший, найхолодніший – Антарктида.

Упродовж пізнання людством Землі склалося так, що суходіл поділяють також на шість части не віту: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія з Океанією, Антарктида.

Дістали свої назви й океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий. Такий вигляд має поверхня нашої Землі.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– У XVII ст. голландці Віллєм Янсзон і Абел Тасман відкрили Австралію.

– У XVIІІ ст англієць Джеймс Кук здійснив три навколосвітні плавання і відкрив Австралію вдруге.

– У1803- 1806 pp. відбулася навколосвітня подорож під командуванням Івана Крузенштерна та Юрія Лисянського.

– У 1820 р. експедиція Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Хто і коли відкрив Австралію? Знайдіть на карті море, острів і протоку, названі на честь одного з першовідкривачі в Австралії.

2. Чому Джеймса Кука вважають великим мореплавцем?

3. Коли і ким була відкрита Антарктида?

4. Якими були результати географічного пізнання Землі на початку XIX ст.?

5. Поміркуйте, чому Юрія Лисянського називають “українським Магелланом”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ - Географія


НАВКОЛОСВІТНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ВІДКРИТТЯ МАТЕРИКІВ