Води суходолу Євразії. Річки

Розділ VI Материки північної півкулі

Тема 2. Євразія

& 44. Води суходолу Євразії. Річки

Пригадайте: 1. Як впливає клімат на поширення річок? 2. Як залежать від кліматичних умов живлення та режим річок? 3. За яким планом характеризують річку?

Розподіл вод суходолу на материку. Унаслідок значних кліматичних відмінностей води суходолу розміщені на території Євразії вкрай нерівномірно. Найгустіша їх мережа спостерігається на океанічних узбережжях. З просуванням у глиб материка кількість водойм зменшується.

За рівнем забезпеченості

водою на території Євразії виокремлюють декілька районів. До територій з великою кількістю вод суходолу належать західна й північна частини Європи, гірські райони Альп і Карпат, південно-східна частина Азії. Достатню кількість водойм мають Східноєвропейська рівнина, Північна та Східна Азія, півострів Індостан. Нестача води відчувається на середземноморському узбережжі Європи. Украй мало забезпечені водою Аравійський півострів і Центральна Азія.

Річкові басейни. У Євразії знаходиться більшість великих річок Землі. Річки материка несуть свої води в усі чотири океани. Велику площу займають

басейни внутрішнього стоку – майже 1/3 території материка (мал. 101, с. 210).

Річки басейну Північного Льодовитого океану. До басейну цього океану належать великі річки на півночі Азії: Об, Єнісей і Лена. Найповноводніша з них – річка Єнісей.

Найбільший річковий басейн в Євразії має Об (майже 3 млн км2). Річки беруть початок у горах Південного Сибіру, тому у верхів’ях течії мають гірський характер. Виходячи на рівнини вони течуть повільно, широко розливаються. Упадаючи в океан, Об і Єнісей утворюють довгі й вузькі затоки. У гирлі Лени сформувалася велика дельта, де між численними рукавами розташовані понад 1600 островів. З європейських річок у Північний Льодовитий океан упадають Північна Двіна й Печора, а також дрібні річки Скандинавського півострова.

– З’ясуйте, які кліматичні пояси й області вирізняються найбільшою кількістю водойм, а які – найменшою. Поясніть, чому.

– За фізичною картою світу визначте, які форми рельєфу є вододілами річкових басейнів Євразії. З’ясуйте, до басейнів яких океанів належать найбільші річки Євразії. Які є річки басейну внутрішнього стоку? Куди вони впадають?

 Води суходолу Євразії. Річки

Мал. 101. Річкові басейни Євразії

Через кліматичні особливості територій, якими протікають річки басейну Північного Льодовитого океану, їх живлення переважно снігове та грунтове. Узимку річки Півночі надовго замерзають. Повінь настає навесні. Більшість великих річок Півночі судноплавні. На гірських витоках Єнісею, Обі та річок Скандинавії споруджені потужні гідроелектростанції.

Річки басейну Атлантичного океану. В Атлантичний океан несуть свої води порівняно невеликі річки Західної та Центральної Європи – Дунай, Дніпро, Дністер, Рейн, Ельба, Вісла. Вони беруть початок здебільшого в горах. Ближче до океану внаслідок теплих зим на узбережжі


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Води суходолу Євразії. Річки - Географія


Води суходолу Євразії. Річки