Корисні копалини

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§49. Корисні копалини

Пригадайте

Які корисні копалини належать до паливних? Що таке рудні й нерудні корисні копалини?

Тектонічна будова, а також історія геологічного розвитку Євразії зумовили не тільки різноманітність рельєфу, а й багатство її корис­них копалин. Євразія має найбільші серед інших материків запаси паливних корисних копалин. Тут зосереджена більша частина світо­вих запасів нафти (мал. 173). Два найбільші нафтогазоносні басейни планети розташовані в Месопотамському

прогині й на Західно­сибірській молодій платформі.

Басейн у Месопотамському прогині є унікальним насамперед щодо запасів нафти, а басейн у Західному Сибіру – щодо запасів газу. Разом ці два басейни утворюють своєрідні газоносний і нафтоносний пояси Землі, які простягаються від Карського моря до Перської затоки й перетинаються у зоні Перської затоки. Регіон Каспійського моря посідає третє за запасами нафти й газу місце після Месопотамського прогину та Західного Сибіру. Черговим доказом цього стало відкрит­тя у північній частині Каспійського моря унікального родовища, яке за своїми запасами виявилося

другим у світі (поступається лише одному з родовищ у Саудівській Аравії). Це найбільше нове родови­ще, що було відкрите впродовж останніх тридцяти років.

 Корисні копалини

Мал. 173. Видобуток нафти на Аравійському півострові

Погляд у минуле

Народження нафти Каспію. Саме тут з’явилися перші морські нафтові родовища Російської імперії. Ще 1824 року меш­канці узбережжя Каспійського моря під Баку збудували ізольовані від води колодязі й черпали нафту з невеликої глибини. У 1920 році одну з бухт Апшеронського півострова, що в Азербайджані, засипали піском. На цьому відвойованому в моря майданчику в 1922 році й пробурили першу розвідувальну свердловину першого промислово­го родовища нафти Каспійського моря. А 1935 року в морі з’явилася перша платформа для буріння.

Відома також Волго-Уральська нафтогазоносна область, родовища якої утворилися у пониженнях фундаменту давньої платформи і в передгірських прогинах. Значні родовища нафти знайдено і на островах Малайського архіпелагу. У 70-х роках XX ст. розпочався промисловий видобуток нафти і газу на шельфі Північного моря.

Останнім часом у пошуках паливних корисних копалин людство все впевненіше просувається далі в глибини Світового океану. І тепер поряд із давно відомими шельфовими родовищами на карті з’явля­ються все нові й нові глибоководні скарбниці. Нині на материковому схилі Євразії на глибинах до 3000 м нафту і природний газ видобува­ють Данія, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія, Китай, Норвегія, Росія і Великобританія, Індонезія та ін. Серед акваторій, дно яких містять запаси дорогоцінної сировини, передусім слід згадати Баренцове, Каспійське, Норвезьке, Північне, Середземне і Південнокитайське моря, а також Бенгальську затоку Індійського океану.

З паливних корисних копалин здавна велике значення має і кам’яне вугілля. Величезні його поклади відкриті в межах Індостанської і Китайської платформ, а також у Казахстані (Карагандинський кам’яновугільний басейн) і в Сибіру (Кузнецький кам’яновугільний і Кансько-Ачинський буровугільний басейни). У передгірських і міжгірних прогинах палеозойської ери розташовані басейни Великої Британії, Рурський – у Німеччині (мал. 174), Верхньосілезький – у Польщі, Донецький – в Україні.

Рудні корисні копалини на території Євразії пов’язані переважно з фундаментом давніх платформ і з проявом мезозойської складчастості. Серед найбільш значних родовищ залізних руд металів – Курська магнітна аномалія в Росії, Криворізький (в Україні), Лотаринзький (у Франції) басейни, півострів Індостан і Північно-Східний Китай; марганцевих – Нікопольський басейн (в Україні). Природним музеєм інколи називають Скандинавський півострів та прилеглі території, де поширені поклади руд заліза та міді, нікелю та кобальту тощо.

Родовища майже всіх відомих на планеті руд залягають на Уралі.

Родовища руд кольорових мета­лів світового значення залягають уздовж східної окраїни материка.

Тут простягається так званий олов’яний пояс (мал. 175), де, крім олова, трапляються цинк, ртуть, свинець, мідь, вольфрам тощо. Над­ра Казахського дрібносопковика і півдня Сибіру багаті на поклади всіх відомих металів на Землі, у тому числі дорогоцінних і радіоактивних.

 Корисні копалини

Мал. 174. Кар’єр з видобутку бурого вугілля в Німеччині

 Корисні копалини

Мал. 175. Видобуток олова біля берегів півострова Малакка

Багата Євразія й на нерудні ко­рисні копалини. Практично без­межні запаси калійної та кухонної солі утворили тут величезні куполи. Наприклад, у розсолах Мертвого моря містяться чи не найбагатші у світі запаси калійної солі. На Іранському нагір’ї залягають най­більші на Землі родовища сірки. Унікальними є родовища самород­ної сірки Передкарпатськоїх) сірко­носного басейну. Знайдено в Євразії й графіт, селітру, родовища різно­манітних будівельних матеріалів, зокрема граніту, мармуру та ін. Широко відомі дорогоцінні камені Південної Азії. Всесвітньо відоме й уральське дорогоцінне каміння, як-от: смарагд, топаз, аметист, малахіт тощо.

ПІДСУМКИ

Євразія – материк, дуже багатий на найрізноманітніші корисні копалини.

Запитання і завдання для самоперевірки

Поясніть, чи випадково гори, що простяглися вздовж кордо­ну Німеччини й Чехії, отримали назву Рудні.

Частину найвищої гірської системи Сибіру – Алтай – називають Рудною. Поясніть появу такої назви.

За картами атласу знайдіть подібність у закономірностях поши­рення родовищ корисних копалин Євразії та інших материків.

За запасами яких корисних копалин Євразія посідає провідне місце у світі? Назвіть основні родовища корисних копалин Євразії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Корисні копалини - Географія


Корисні копалини