Зміни клімату. Люди і клімат

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 44. Зміни клімату. Люди і клімат

Пригадайте

Як учені дізнаються про клімат давно минулих епох? (Див. § 1.)

Клімат і час. Чи завжди клімат був таким, яким ми його спостерігаємо нині? Вчені доводять, що нинішній клімат Землі зовсім не схожий на клімат планети у минулому. Колись клімат був набагато тепліший, ніж тепер, а траплялися й дуже холодні періоди. Серед основних причин зміни клімату – астрономічні, географічні і власне метеорологічні.

Астрономічними чинниками зміни клімату

є неоднакове положення Землі відносно Сонця, зміна форми її орбіти та швидкості обертання. Вони зумовлюють збільшення чи зменшення кількості сонячної енергії, що змінює клімат у цілому. Крім того, астрономічні зміни впливають і на характер переміщення повітряних мас. Незначні зміни кількості сонячної енергії пов’язують зі змінами сонячної активності.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Опис одного з основних типів клімату за кліматичними картами

Опишіть властивості клімату двох пунктів (за вибором), скориставшись даними кліматичних карт (розподілу тиску, температури, опадів та кліматичних поясів).

Дані оформіть у вигляді таблиці.

ПІДСУМКИ

Тип клімату – це сукупність кліматичних показників для певної території.

Показниками клімату є середня річна температура повітря, річна амплітуда коливання температури, кількість і час випадання опадів, панівні вітри.

Основні кліматичні пояси – екваторіальний, два тропічні, два помірні, два полярні. Перехідними кліматичними поясами є два субекваторіальні, два субтропічні та два субполярні.

За кліматичними поясами називають основні типи клімату Землі.

Різновиди клімату в кожному кліматичному поясі зумовлені розташуванням території.

 Зміни клімату. Люди і клімат

Мал. 128. Скам’яніла деревина

 Зміни клімату. Люди і клімат

Мал. 129. Річні кільця – свідки змін клімату

До географічних причин зміни клімату відносять зміни у співвідношенні площ суходолу і океану, землетруси тощо. Так, поява нових гірських хребтів змінює напрямок руху повітряних мас, що, в свою чергу, сприяє перерозподілу тепла і вологи. Під час наступу моря на суходіл клімат стає м’якшим і теплішим, а відступання моря призводить до похолодання і підвищення континентальності клімату.

Метеорологічні чинники впливають переважно на хімічний склад і масу атмосфери. Однак цей вплив тимчасовий і не спричиняє планетарних тривалих змін клімату.

Про зміни клімату на нашій планеті свідчать палеогеографічні та археологічні дані, літописні свідоцтва. Виявлено, що в геологічній історії Землі були теплі та холодні періоди. У теплі періоди кліматичні пояси були більш широкими, а їхні внутрішні відмінності виражені слабше. У холодні періоди формувалися досить контрастні типи клімату навіть у межах одного поясу.

Органічні (мал. 128) та неорганічні викопні рештки є цінними свідками клімату різних епох. Так, поклади вугілля палеозойської ери свідчать про вологий клімат, а солей, навпаки, про сухий. Величезні валуни можуть розповісти нам про клімат льодовикового періоду. За річними кільцями дерев встановлюють, коли були посушливі і вологі сезони. Так, ширше річне кільце означає, що погода того року була тепліша і вологіша (мал. 129).

Давні зміни клімату охоплюють декілька тисячоліть. Сучасні зміни вкладаються в період близько одного-двох десятків років.

Людське суспільство, особливо за останнє століття, також значно впливає на кліматичні умови Землі. Збільшуючи господарські викиди в атмосферу забруднювальних речовин, людина змінює її газовий склад. Використовуючи велику кількість різних видів енергії і розсіюючи її у повітряному просторі, людина змінює теплову рівновагу атмосфери.

Наука стверджує

Через зміну клімату вимерли динозаври. Відомо, що близько 65 млн років тому на Землі зникла майже половина всіх живих істот, які тоді жили. Таке вимирання пояснюють раптовою зміною клімату. Одні вчені вважають, що клімат змінився внаслідок падіння на земну поверхню великого космічного тіла, від якого в атмосферу потрапила значна кількість пилу. Це зменшило прозорість повітря, а заразом надходження сонячного тепла. Інші вчені стверджують, що винен у зміні клімату і зникненні живих організмів вулкан, виверження якого також значно зменшило надходження сонячного світла і тепла.

Сучасні зміни клімату і клімат майбутнього. У другій половині XX ст. сталися найбільші зміни клімату за останні 100-150 років. Вони характеризуються поступовим глобальним потеплінням. Наслідком цього є навіть танення льодовиків. Про підвищення температури свідчать спостереження за рівнем Світового океану, який за рік підвищується у середньому на 2 мм.

Учені всього світу намагаються з’ясувати “приховані” чинники, які можуть вплинути на майбутні зміни клімату Землі. Наприклад, як впливає на атмосферу рослинний покрив планети? Яку роль відіграє хмарність? Як позначається на кліматі вміст твердих часток, що забруднюють атмосферу? Чи все відомо людству про вплив океану на процеси, що відбуваються в повітряній оболонці?

Учені прагнуть передбачити, як підвищення температури може змінити погоду і клімат у майбутньому. Для цього вони створюють комп’ютерні моделі майбутніх кліматичних умов. За їхньою допомогою спрогнозовано, що до 2050 року температура підвищиться на

1,5 °С. Але ці температурні зміни не будуть однаковими на всій земній кулі: найбільше потепління очікується на полюсах – на 4 °С. Завдяки підвищенню температури, вважають учені, у багатьох районах може або збільшитися хмарність і кількість опадів, або зменшитися планетарне (глобальне) потепління. Потепління клімату може також “спровокувати” стихійні метеорологічні лиха. Кількість повеней, ураганів, бур у тропічних широтах може значно збільшитися, а в помірних поясах, навпаки, зменшитися.

ПІДСУМКИ

На зміну клімату земної кулі впливають астрономічні, географічні і власне метеорологічні чинники.

Давні зміни клімату охоплюють декілька тисячоліть; сучасні зміни вкладаються в період до одного-двох десятків років.

Сучасні зміни клімату простежуються у поступовому глобальному потеплінні.

Запитання і завдання для самоперевірки

Як змінюватимуться кліматичні умови на Землі найближчим часом?

Чи можливе прогнозування клімату на далеке майбутнє?

Як впливає господарська діяльність людини на клімат? До яких наслідків це може призвести?

Що спричиняє зміни клімату?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зміни клімату. Люди і клімат - Географія


Зміни клімату. Люди і клімат