Особливості формування клімату Євразії

Розділ VI Материки північної півкулі

Тема 2. Євразія

& 42. Особливості формування клімату Євразії

Пригадайте: 1. Які особливості географічного положення Євразії впливають на її клімат? 2. Як і чому змінюється температура повітря від екватора до полюсів? 3. Які постійні та сезонні вітри впливають на клімат Північної Америки? Як формуються мусони? 4. Як впливають на формування клімату рівнинний і гірський рельєфи?

Вплив географічної широти на клімат Євразії. Клімат Євразії дуже різноманітний. Північ материка знаходиться за Північним

полярним колом, південні частини – між Південним тропіком та екватором. Це зумовлює наявність у Євразії всіх теплових і кліматичних поясів Землі (мал. 99).

Як і в Північній Америці, з просуванням з півночі на південь температура повітря поступово зростає внаслідок збільшення кута падіння променів сонця на земну поверхню. Найнижчі температури протягом року спостерігаються за Північним полярним колом у холодному тепловому поясі. Майже п’ять місяців тут триває полярна ніч. Температура взимку знижується до -40 °С, а протягом короткого літа дуже рідко піднімається вище 0 °С.

 Особливості формування клімату Євразії

class=""/>

Мал. 99. Особливості кліматотвірних чинників Євразії

У помірному тепловому поясі температура повітря поступово зростає з півночі на південь. Оскільки кут падіння сонячних променів протягом року змінюється, спостерігається значна річна амплітуда коливання температури. На узбережжях океанів різниця температур узимку й улітку менша, а чим далі в глиб материка – більша.

Найвищі температури повітря в Євразії на півдні, між Північним тропіком та екватором, адже протягом року Сонце тут перебуває в зеніті. Зазвичай температура не опускається нижче +20 °С.

Вплив циркуляції атмосфери на клімат Євразії. На клімат материка впливають постійні переміщення повітря, пов’язані з формуванням областей високого та низького атмосферного тиску. Найбільше на формування клімату Євразії впливає західне перенесення – постійний вітер помірних широт. З області підвищеного тиску над Атлантичним океаном він приносить на материк вологе морське повітря. Морські повітряні маси залишають найбільше вологи на західному узбережжі Європи, де випадає майже 1000 мм опадів на рік. Просуваючись над материком, повітряні маси змінюють свої властивості: віддають вологу, а також нагріваються від суходолу влітку й охолоджуються взимку. Тому з просуванням у глиб Євразії річна кількість опадів зменшується, а річна амплітуда коливання температури зростає. Цьому сприяє велика видовженість материка із заходу на схід. Найменше опадів отримують центральні райони Азії.

– Поясніть причини зростання річної амплітуди коливання температури з віддаленістю від океану.

На південний захід материка впливає північно-східний пасат. Він приносить на Аравійський півострів із центральних частин Азії сухе й спекотне повітря.

Північно-східні вітри забезпечують надходження на материк холодного й сухого арктичного повітря з полярних широт. їх вторгнення зумовлює раптові похолодання, весняні й осінні заморозки.

На сході та півдні Євразії формуються дуже потужні сезонні вітри мусони, що пов’язано з різною швидкістю нагрівання материка й океану. Суходіл швидко нагрівається та швидко віддає тепло, натомість океанічні маси нагріваються повільно й повільно охолоджуються.

Улітку територія Азії сильно нагрівається й над нею формується область низького атмосферного тиску – азійський мінімум. Сюди з Тихого й Індійського океанів, де тиск трохи вищий, прямують вологі повітряні маси. Так виникає літній мусон. Він приносить у Південну й Південно-Східну Азію велику кількість опадів. На півострові Індостан, біля підніжжя Гімалаїв, знаходиться “полюс дощу” земної кулі – поселення Черапунджі. У цьому районі рух вологого повітря з Індійського океану перепиняють Гімалаї. Повітря, піднімаючись, охолоджується й віддає свою вологу. Тут випадає 10 000-12 000 тис. мм опадів (порівняйте: в Україні на рівнині – 700-300 мм).

Узимку суходіл в Азії швидко вихолоджується й над ним утворюється високий атмосферний тиск – азійський максимум. Його центр знаходиться неподалік озера Байкал у Сибіру. Тут у січні температура знижується до -40 °С. Із центру високого тиску холодне й сухе повітря поширюється в усіх напрямках, передусім на схід – у бік Тихого океану й на південь – у бік Індійського. Так утворюється зимовий мусон.

У міжгірних улоговинах, куди стікає й де застоюється холодне повітря, температура ще нижча. Наприклад, у місті Оймякон зафіксовано найнижчу температуру повітря Північної півкулі 71 °С, а у Верхоянську 68 °С.

Вплив підстильної поверхні на клімат Євразії. Помітно впливає на клімат материка рельєф. Переважання на заході Євразії рівнинних територій сприяє просуванню вологих атлантичних повітряних мас на значні відстані в глиб суходолу. їх вплив, хоча й послаблений, відчувається навіть за Уральськими горами. Східноєвропейською рівниною з півночі на південь проходить на тисячі кілометрів холодне арктичне повітря. Великі рівнини на сході й півдні Азії сприяють вільному пересуванню на значні відстані мусонів.

Для територій Євразії, зайнятих горами й плоскогір’ями, характерна висотна кліматична поясність. Вона спостерігається в Альпах, на Кавказі, у Гімалаях. На високогір’ях Тибету й Паміру панує високогірний сухий клімат, тобто жарке літо й сувора морозна зима. Гори також є кліматичним бар’єром, що зупиняє pvx повітряних мас. Найбільше впливають на переміщення повітря над Євразією Гімалаї, Кавказ, Альпи, Уральські гори та гори на сході материка.

Також на клімат узбереж суттєво впливають морські течії.

– Назвіть теплі й холодні течії поблизу берегів Євразії Поясніть, як вони впливають на клімат материка.

Коротко про головне!

– Унаслідок великої протяжності Євразії з півночі на південь та із заходу на схід клімат материка дуже різноманітний.

– На клімат Європи впливають вологі повітряні маси з Атлантичного океану, які приносять постійні західні вітри.

– Улітку територія Азії нагрівається й над нею формується область низького тиску. Узимку суходіл охолоджується й над ним утворюється високий атмосферний тиск. Тому формуються сезонні вітри – мусони, які впливають на клімат Південної та Східної Азії.

– Найменше опадів випадає в центральній частині Азії, найбільше – у Південній і Південно-Східній. Найвологіше на Землі місце – поселення Черапунджі біля підніжжя Гімалаїв.

1. Поясніть, як впливає на розподіл температур повітря в Євразії значна протяжність материка з півночі на південь.

2. Які постійні вітри та як саме впливають на клімат Євразії?

3. Розкажіть, як змінюється атмосферний тиск над Азією в різні пори року. Як це впливає на формування мусонів?

4. Як впливає на клімат Євразії рельєф?

5. Чому температури повітря в Євразії змінюються не лише з півночі на південь, а й із заходу на схід?

6. Чому Атлантичний океан значно більше впливає на клімат Євразії, ніж інші океани?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Особливості формування клімату Євразії - Географія