КРАЇНИ СВІТУ

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 2 ДЕРЖАВИ СВІТУ

§ 61. КРАЇНИ СВІТУ

– Пригадайте з історії, які розвинені держави існували в давнину.
– Що відображає політична карта світу?
ДЕРЖАВИ НА ПОЛ ТОЧНІЙ КАРТІ СВІТУ. Кожна людина, хоч би де вона жила і до якого народу належала, є громадянином певної дер­жави (країни). На Землі налічується понад 200 країн. Кожна з них живе за своїми законами, має свої державні символи – прапор, герб, гімн. Кожна держава має свою столицю.
Карта, на якій різними кольорами позна­чені країни світу, називається

політичною (див. форзац). Кольори на ній обирають довільно, і вони можуть бути неоднаковими на різних картах. Кордони між державами показують червоною пунктирною або неперервною лінією, столиці – кружечками.
Країни різняться площею, кількістю на­селення, особливостями географічного по­ложення та ін. За площею є країни-гіганти, їх територія становить кілька мільйонів ква­дратних кілометрів. До таких належать Росія, Китай, США, Канада, Бразилія, Австралія (мал. 292). Водночас є й маленькі країни, що радше нагадують міста. їх і називають відпо­відно – держави – карлики. Найменша серед них-Ватикан.
Його площа менш як 0,5 км2.
Кожна країна неповторна за своїм розташуванням у просторі – географічним положенням. Австралія, наприклад, займає цілий материк, Японія розташована тільки на островах. Одні країни розташовані біля моря, інші – в глибині материків і виходу до морів не мають. Більшість країн світу рівнинні, проте є й високогірні. Наприклад, населення Мексики й Афганістану живе переважно на висоті понад 1000 м над рівнем моря.

НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ СВІТУ. Найбільшою за площею державою світу є Росія (Російська Федерація). Її територія розміщується удвох частинах світу – Європі та Азії. Країну омива­ють моря трьох океанів – Атлантичного, Пів­нічного Льодовитого та Тихого. Росія межує з 14 країнами, серед яких і Україна. Природа країни, яка простягнулася на тисячі кіломе­трів як з півночі на південь, так і з заходу на схід, надзвичайно різноманітна. Це країна ве­личезних рівнин і високих гір. У ній панують різноманітні клімати: від суворого арктичного на крайній півночі до помірного спекотного і сухого на півдні та вологого на сході. У багатьох районах поширена багаторічна мерзлота. Великі площі вкриті лісами. За кількістю населення Росія посідає шосте місце у світі (143млн осіб). Це багатонаціональна держава, проте більшість населення становлять росіяни. Проживає там багато й українців. У Росії зосереджені вели­чезні запаси корисних копалин. Це держава з розвинутим господарством. Столиця Росії – місто Москва.
Канада – друга за площею країна світу, територія якої охоплює більшу частину Пів­нічної Америки. Її єдиним сусідом є США. Природа країни так само, як і інших великих за площею держав, різноманітна: великі рівнини та високі гори, хвойні і мішані ліси та неозорі степи. Суворий клімат арктичних пустель і тундри та багаторічна мерзлота у північних районах перешкоджають господарській діяль­ності. За кількістю річок і озер Канада тримає першість у світі. Канада – одна з найменш населених країн світу: середня густота населення там становить лише 3 особи/км2. Це пояснюється суворими природними умовами на значній частині території. Населення країни сформувалося за рахунок переселенців з інших матери­ків, тому за національним складом воно дуже строкате. У країні дві державні мови – англійська і французька. Столиця – місто Оттава.

Сполучені Штати. Америки (США) займають центральне положення на материку Північна Америка. Це найбільш
розвинена держава світу. Великі рівнини там сприятливі для життя і господарської діяльності людей. На заході і сході країни здіймаються гори. За кількістю населення США посідають третє місце у світі (317 млн осіб). Більша його части­на – це нащадки переселенців з Європи. У США проживають й багато американців українського походження (близько 1 млн осіб). Державною мовою є англійська. Великі міста виникли вздовж узбереж океанів і на берегах Великих озер. Зли­ваючись між собою, вони утворюють суцільну міську смугу. Столиця держави – Вашингтон.

Китай – найбільша за кількістю населення і одна з най­більших за площею країна світу. У країні поряд з величезними рівнинами здіймаються гігантські гірські споруди – найвищі гори світу. Спекотні безводні пустелі на півночі і в центрі змінюються вологими лісами на сході, де береги омивають води Тихого океану. Це одна з найдавніших держав нашої планети. Китайська цивілізація налічує понад 7 тис. років. Країна має тисячолітній досвіду виготовленні тканин, зокрема натураль­них шовкових, і порцеляни, вирощуванні рису, бавовнику й чайних кущів. Нині ця держава дуже успішно розвиває сучасні галузі господарства. Столиця Китаю – місто Пекін.
Бразилія – найбільша за площею і кількістю на­селення держава Південної Америки. Вона межує майже з усіма країнами материка. Це найбільш розвинена і найбагатша країна континенту. Вона охоплює Амазонію, вологі екваторіальні ліси та са­вани Бразильського плоскогір’я. У Бразилії знайшли відображення традиції і звичаї переселенців з інших материків – португальців, індіанців і африканців. Португальці принесли на нову батьківщину свою мову й архітектуру, африканці – свята-карнавали.
Щорічно тисячі туристів приїздять в місто Ріо-де-Жанейро подивитися на масові гуляння з яскравими костюмами, масками, танцями і вуличною ходою. Ця країна є світовим лідером з виробництва кави і какао. Більшість населення розмовляє португальською мовою. Столиця Бразилії-місто Бразиліа, збудоване у географічному центрі держави.

Австралійський Союз) – держава, що розташо­вана на всій території материка та островах неподалік нього. Маючи величезну площу, це малонаселена країна (19,6 млн осіб). Розміщене населення територією нерівномірно. Біль­шість австралійців живуть у прибережних районах на сході і південному заході країни. Пустельні центральні та західні райони мал о населені або зовсім безлюдні. Це пов’язано з при­родними умовами та історією заселення материка європей­цями. Австралійський Союз належить до високорозвинених країн світу. Значна віддаленість країни від інших материків сприяла розвитку авіацій но го і морського транспорту. Столи – цю – місто Канберра – спеціально будували для виконання столичної ролі. Державною мовою є англійська.
ДЕРЖАВИ-СУСІДИ УКРАЇНИ. Україна розташована в Європі, в її південно-східній частині. З півдня наша країна омивається Чорним і Азовським морями. На заході вона межує з Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Поль­щею. На півночі проходить кордон із Білоруссю, а на півночі і сході – з Росією. Ці країни є нашими сусідами (мал. 305). Україна займає площу 603,7 тис. км2 і за розмірами території є найбільшою європейською державою.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
– Держави світу різняться площею, кількістю населення, географічним положенням.
– Найбільшими за площею країнами світу є Росія, Канада, Китай, США, Бразилія, Австралія.
– Сусідами України є Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Росія.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Як зображують держави на політичній карті світу?
2. Користуючись політичною картою світу, з’ясуйте, якій державі належить найбільший острів світу – Гренландія.
ПОПРАЦЮЙТЕ в групі
Опишіть за планом географічне положення країни:
група 1 – Росії; група 2 – Китаю; група 3 – США. План характеристики географічного положення країни:
1. На якому материку розташована і в якій його частині.
2. Чи має вихід до моря.
3. З якими країнами межує.
4. Як називається столиця.
ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ
Знайдіть інформацію про особливості природи, населення, господарства і культури країни світу, яка вас зацікавила.
ПРАКТИЧНА РОБОТА 9
Тема: Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.
1. Позначте на контурній карті кордони та столиці найбільших держав і країн-сусідів України – Канади, Китаю, США, Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.
2. Підпишіть назви цих держав та їх столиць.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КРАЇНИ СВІТУ - Географія


КРАЇНИ СВІТУ