Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Літосфера

§ 29. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Пригадайте

Що називають рельєфом? (Див. § 28.)

Яке значення внутрішніх і зовнішніх процесів Землі у формуванні рельєфу Землі? (Див. § 23, 24, 27.)

Що таке гори. Відносно стійкі і рівні платформи зазвичай розділені рухомішими ділянками земної кори – областями складчастості. Це видовжені на тисячі кілометрів ділянки земної кори, де внаслідок зіткнення літосферних плит гірські породи зім’яті у складки. Саме тут здебільшого й утворюються

гори – високо підняті над рівниною частини земної поверхні з дуже пересіченим рельєфом (мал. 75, 76).

Гірські форми рельєфу охоплюють близько 25 % суходолу. Вони часто простягаються на сотні й тисячі кілометрів. Так, на 9000 км уздовж тихоокеанського узбережжя Південної Америки тягнуться Анди – найдовші у світі гори.

 Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Мал. 75. Українські Карпати

 Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Мал. 76. Кримські гори

Різноманітність гір. Гори на земній кулі дуже відрізняються висотою, зовнішнім виглядом, походженням, віком. Так, Гімалаї – найвищі на земній кулі гори – здіймаються

на висоту близько 9000 м над рівнем моря. Найвищі в Україні гори – Карпати (мал. 75) заввишки лише понад 2000 м над рівнем моря. А висота найвищої вершини Кримських гір становить лише 1545 м над рівнем моря. За висотою гори поділяють на низькі (700-1000 м над рівнем моря), середньовисотні (1000-3000 м над рівнем моря) і високі (понад 3000 м над рівнем моря).

Іноді гори утворюють високий скелястий хребет з вершинами, вкритими вічними снігами. Таким, приміром, є Великий Кавказький хребет. Проте поодинокі хребти – це рідкість. Частіше гори складаються з кількох хребтів, розділених глибокими долинами (мал. 77) або плато, як-от Кордильєри. Так само й Українські Карпати утворені кількома великими хребтами, що паралельно витягнуті з північного заходу на південний схід.

У гірського хребта два схили, часто несиметричні і з різною крутістю. Так, у Кримських гір південні схили стрімкі, а північні – пологі. Це пояснюється історією геологічного розвитку. Вершинна частина хребта може мати вигляд гостроверхого гребеня або бути майже плоскою. Багато гір Африки, наприклад, мають плоскі вершини і стрімкі схили. Такі гори називають столовими.

Дивовижні об’єкти і явища

Найвища гора Землі. Загальноприйнято, що найвища абсолютна точка нашої планети (8848 м над рівнем моря) – це гора Еверест у Гімалаях. Насправді титул найвищої гори по праву може належати вулканічній горі Мауна-Кеа, розташованій на Гавайських островах. Її підніжжя перебуває на дні Тихого океану, на глибині майже 6000 м. Тому хоча Мауна-Кеа здіймається над рівнем моря лише на 4205 м, загальна висота її від підводного підніжжя становить 10 205 м.

 Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Мал. 77. Гірська долина

 Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Мал. 78. Гірська система

Пониження гребеня, до якого з обох схилів е зручні для сполучення підходи, – це гірські перевали. Суміжні гірські хребти, що мають спільне походження, утворюють гірську систему (мал. 78). Понижені окраїни гір називають передгір’ями.

Причиною різноманітності гір Землі є також їхнє походження. Одні гори з’явилися завдяки вулканічній діяльності, а інші – унаслідок рухів земної кори. На рухомих ділянках земної кори, найчастіше на краях літосферних плит, земна кора нерідко стискалася. У результаті цього товщі гірських порід зминалися у складки, ніби зморщувалися, і під дією тиску піднімалися вгору на тисячі метрів. Так сформувалися складчасті гори, прикладом яких є Гімалаї, Кордильєри (мал. 79), Кавказькі, Кримські гори (мал. 76), Карпати (мал. 75). За віком складчасті гори молоді, вони утворилися в нашу – Кайнозойську еру.

Практичне завдання

Щоб уявити, як утворюються складки земної кори, візьміть кілька зошитів у м’якій обкладинці і поступово стискайте їх з обох боків руками доти, доки зошити не зімнуться у складки. Приблизно те саме відбувається з осадовими породами, які стискаються, утворюючи гірські хребти.

Поступово складчасті гори руйнуються, їхні вершини стають усе рівнішими. Під час подальших рухів земної кори утворюються тріщини та розломи, які розбивають гори на окремі брили. Так формуються складчасто-брилові гори, що мають вирівняні вершинні поверхні, як у давніх гір, але круті схили і значну висоту, як у молодих гір. Підняті інколи на значну висоту, складчасто-брилові гори наче відроджуються. Звідси й інша назва – відроджені, або омолоджені, гори. Такі гори є давніми за віком. Наприклад, складчасто-бриловими є Уральські гори, Аппалачі (мал. 80), Тянь-Шань та багато інших, які утворилися в давні ери.

 Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Мал. 79. Кордильєри

 Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Мал. 80. Аппалачі

Гори також виникають унаслідок вулканічних вивержень. Вулканічні гори часто мають характерну конусоподібну вершину.

Практичне завдання

На карті “Будова земної кори” та фізичній карті атласу знайдіть найбільші області складчастості та найвищі гори на материках.

Значення гір і рівнин для людини. Гори і рівнини мають для людини велике значення. На рівнинах проживає більша частина населення планети. Людина будує свої міста, розорює землі, прокладає дороги переважно на рівнинних ділянках. Гори освоїти набагато важче, хоча на Землі є чимало країн, де рельєф переважно гірський і люди пристосувалися до життя в горах. В Андах, Гімалаях, Тибеті на висоті 3000-4000 м вирощують ячмінь, картоплю, горох, випасають худобу. Тут видобувають корисні копалини. Гори є сховищем і постачальником прісної води. У багатьох гірських районах світу створені гірськолижні бази відпочинку, які приваблюють тисячі туристів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 (продовження)

Позначення на контурній карті гір

Позначте такі гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Атлас, Кордильєри, Великий Вододільний хребет, Гімалаї з вершиною Джомолунгма (Еверест), Анди.

ПІДСУМКИ

– Гори – високо підняті над рівниною частини земної поверхні з дуже пересіченим рельєфом.

– Гори утворюються здебільшого в областях складчастості – рухомих ділянках земної кори.

– За висотою гори поділяють на низькі, середньовисотні і високі.

Запитання і завдання для самоперевірки

Про що свідчить білина снігу на гірських вершинах – про їхню старість чи молодість?

Назви “Альпи” і “Балкани” означають “високий, висока гора”. Які з цих європейських гір і справді можна назвати високими?

На прапорі та грошових банкнотах Непалу символічно зображені гірські вершини. Як за зовнішнім виглядом цих вершин можна визначити – молоді чи давні гори показано на малюнку?

У вірменській народній казці “Син рибалки” один герой каже іншому: “Йтимеш сім днів і щодня одну гору долатимеш…” А що таке “гори”?

У румунській народній казці “Серце матері” розповідається: “Серед високих гір стояла фортеця”. Які гори можна вважати високими?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори - Географія


Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори