ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§30 . ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

– Пригадайте, що є джерелом світла і тепла на Землі.

– Як нагрівається прозоре повітря?

ЯК НАГРІВАЄТЬСЯ ПОВІТРЯ. З уроків природознавства ви знаєте, що прозоре повітря пропускає сонячні промені до земної поверхні, які нагрівають її. Саме повітря променями не нагрівається, а нагрівається від нагрітої поверхні. Тож, що далі від земної поверхні, то холодніше. Ось чому за боргом літака, що летить високо над землею, температура повітря дуже низька.

На верхній межі тропосфери вона о пускається до – 56 °С.

Встановлено, що через кожний кілометр висоти темпе­ратура повітря знижується в середньому на б °С (мал. 126). Високо в горах земна поверхня одержує більше сонячного тепла, ніж біля підніжжя. Проте з висотою тепло швидше розсіюється. Тому під час сходження в гори можна помітити, що температура повітря поступово знижується. Ось чому на вершинах високих гір лежать сніг і лід.

ЯК ВИМІРЯТИ ТЕМПЕРАТУРУ ПОВІТРЯ. Звісно, ко­жен знає, що температуру повітря вимірюють термометром, Проте, варто пам’ятати, що неправильно встановлений термометр, наприклад,

на сонці, покаже не температуру повітря, а на скільки градусів нагрівся сам прилад. На ме­теорологічних станціях для отримання точних даних термометр розміщують у спеціальній будці. Її стінки решітчасті. Це дає змогу повітрю вільно потрапляти в будку, водночас решітки захищають термометр вія. прямих сонячних променів. Будку встановлюють на висоті 2 м від землі. Показання термометра записують кожні 3 год.

 ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

 ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

Мал. 126. Зміна температури повітря з висотою

Політ вище хмар

У 1862 р. двоє англійців здійснили політ на повітряній кулі. На висоті 3 км, минаючи хмари, дослідники тремтіли від холоду. Коли хмари зникли і з’явилося сонце, стало ще холодніше. На висоті 5 км замерзла вода Людям стало важко дихати, у вухах шуміло, серце сильно билося. Так впливає на організм розріджене повітря. На висоті 3 км один з дослідників з непритомнів. На висоті 11 км було -24°С (на Землі в цей час зеленіла трава й цвіли квіти). Обом сміливцям загрожувала смерть. Тому вони як найшвидше спустилися на Землю.

 ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

Мал. 127. Графік добового ходу температури повітря

ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ. Сонячні промені протягом доби нагрівають Землю нерівномірно (мал. 128). Опівдні, коли Сон­це найвище над горизонтом, земна поверхня нагрівається найдужче. Проте найвищі тем­ператури повітря спостерігаються не опівдні (о 12 год), а через дві-три години після полудня (о 14-15 год). Це пояснюється тим, що для пе­редачі тепла від земної поверхні потрібен час. Після полудня, незважаючи на те, що Сонце вже опускається до горизонту, повітря продо­вжує одержувати тепло від нагрітої поверхні ще протягом двох годин. Потім поверхня по­ступово охолоджується, відповідно знижується температура повітря. Найнижчі температури бувають перед сходом Сонця. Щоправда, у деякі дні такий добовий хід температур може порушуватись.

Отже, причиною зміни температури повітря протягом доби є зміна освітленості поверхні Землі внаслідок її обертання навколо своєї осі. Більш наочне уявлення про зміну температури дають графіки добового ходу температури по­вітря (мал. 127).

 ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

ЩО ТАКЕ АМПЛІТУДА КОЛИВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ. Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря називається амплітудою коливан­ня температури (А). Розрізняють добову, місячну, річну амплітуди.

Наприклад, якщо найвища темпера­тура повітря протягом доби становила +25 °С, анайнижча+9 °С, то амплітуда ко­ливань дорівнюватиме 16 °С (25 – 9 = 16) (маті. 129). На добові амплітуди коливань температур впливає характер земної по­верхні (її називають підстильною). На­приклад, над океанами амплітуда стано­вить лише 1-2 °С, над степами 15-0 °С, а в пустелях досягає 30 °С.

 ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

Мал. 129. Визначення добової амплітуди коливання температури повітря

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Повітря нагрівається від земної поверхні; з висотою його температура зни­жується приблизно на 6 °С на кожний кілометр висоти.

– Температура повітря протягом доби змінюється внаслідок зміни освітленості поверхні (зміни дня і ночі).

– Амплітуда коливання температури – це різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Температура повітря біля земної поверхні становить +17 °С. Визначте температуру за бортом літака, що летить на висоті 10 км.

2. Чому на метеорологічних станціях термометр встановлюють у спеціальній будці?

3. Розкажіть, як змінюється температура повітря протягом доби.

4. Обчисліть добову амплітуду коливання повітря за такими даними (°С): -1,0, + 4, +5, +3, -2.

5. Поміркуйте, чому найвища добова температура повітря спостерігається не опівдні, коли Сонце перебуває найвище над горизонтом.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 (Початок. Продовж. див. с. 133, 141.)

Тема: Розв’язування задач на зміну температури повітря з висотою.

1. Температура повітря біля земної поверхні становить+25 °С. Визначте температуру повітря на вершині гори, висота якої – 1500 м.

2. Термометр на метеомайданчику, що розташований на вершині гори, показує 16 °С вище нуля. Водночас температура повітря біля її підніжжя становить +23,2 °С. Обчисліть відносну висоту гори.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ - Географія


ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ