Населення та держави Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

& 18. Населення та держави Африки

Пригадайте: 1. Що таке густота населення? Як її можна обчислити? 2. Як виникли людські раси? Які ознаки мають представники основних людських рас? 3. Що зображено на політичній карті світу?

Кількість і розміщення населення Африки. Існує гіпотеза, що Африка – батьківщина всього людства. У Східній Африці були знайдені знаряддя праці та залишки скелетів істот, що можуть уважатися першими людьми на нашій планеті. Вік цих знахідок перевищує 2 млн

років. Звідси первісні люди почали розселятися по всіх материках.

В Африці проживає 1,1 млрд осіб. Населення на континенті розміщене досить нерівномірно. Якщо в Нільській долині Єгипту середня густота населення становить 1500 осіб на 1 км2, то в центральних частинах Сахари та пустелі Наміб – менше 1 особи на 1 км2. Велика густота населення спостерігається на узбережжях морів і океанів, у долинах великих африканських річок та озер.

В Африці мало міст. Вони розташовані переважно на узбережжях морів і океанів. Найбільшим з африканських міст є столиця Єгипту – Каїр. Більшість африканців проживає в сільській

місцевості.

Раси та народи Африки. Основну частину жителів материка становить корінне населення, яке належить до трьох великих рас – європеоїдної, негроїдної та монголоїдної.

– Поясніть нерівномірність розселення людей на території Африки.

 Населення та держави Африки

Мал. 36. Представники європеоїдної раси

 Населення та держави Африки

Мал. 37. Представники негроїдної раси

Представники європеоїдної раси живуть переважно на півночі Африки (мал. 36). Це араби та бербери, які в давнину переселилися сюди з Азії. Для них характерні смаглява шкіра, темне волосся й очі, вузький ніс та овальне обличчя. Вони розмовляють арабською та берберською мовами.

До європеоїдної раси також належать бури (африканери) – нащадки переселенців із Голландії, які живуть на крайньому півдні материка. їхня мова африканс – це видозмінена голландська мова.

Представники негроїдної раси проживають на південь від Сахари (мал. 37).

Зовні вони значно відрізняються. Так, жителі саван Північної півкулі (масаї, тутсі) мають високий зріст (понад 1 м 85 см), а народи екваторіальних лісів – пігмеї – малорослі (не вище 1 м 40 см). Готентоти й бушмени, які живуть у напівпустелях і пустелях Південної Африки, мають пласке обличчя, що свідчить про спорідненість із монголоїдами. Негритянські народи говорять багатьма мовами, найпоширеніша з них – група мов банту.

На Ефіопському нагір’ї мешкають ефіопи, які мають ознаки двох рас: європеоїдної та негроїдної. Колір їхньої шкіри – мідний із червонуватим відтінком. Риси обличчя більш подібні до європейців. Ефіопи говорять амхарською мовою.

Жителі Мадагаскару – малагасійці (мальгаші) – вихідці з Азії. Їхні зовнішні ознаки вказують на належність до монголоїдної раси. Малагасійці спілкуються малагасійською мовою.

Держави Африки. Зв’язки України з державами Африканського континенту. У давнину кордони держав на території Африки не мали чітких меж. Поділ території почався під час колонізації материка європейськими державами й закінчився в другій половині XX ст. Лінії кордонів окремих країн являють собою прямі лінії, оскільки колонізатори ділили Африку зважаючи на власні інтереси.

Про те, що Африка тривалий час була постачальником сировини й рабів, свідчать колишні назви. Так, узбережжя сучасної Гани, з якої вивозили золото, називалося Золотим Берегом, частина Ліберії – Перцевим Берегом. Держава Кот-д’Івуар до 1986 р. мала назву Берег Слонової Кості. Узагалі узбережжя Гвінейської затоки було відоме як Невільничий Берег, адже тут зосереджувалися ринки работоргівлі.

У 1950 р. на території Африки було тільки чотири незалежні держави: Єгипет, Ефіопія, Ліберія та Південно-Африканська Республіка. Із середини XX ст. почалось активне визволення африканських країн від колоніального поневолення. 1960 рік називають “роком Африки”, адже протягом нього звільнилося 17 країн материка. Нині на території Африки 54 незалежні держави. Залежними залишилися тільки території деяких островів.

Україна підтримує тісні торговельні, культурні, туристичні зв’язки з багатьма країнами Африки.

Найбільші держави Африки. Найбільшими за площею країнами материка є Алжир, Демократична Республіка Конго і Судан. На території кожної з них могли б уміститися чотири такі держави, як Україна. За чисельністю населення вирізняється Нігерія – 175 млн осіб. Це майже в 4 рази більше, ніж живе людей у нашій державі. Нігерія також найбільш багатонаціональна країна в Африці. На її території проживає майже 250 народностей.

Більшість країн Африки має вкрай низький рівень економічного розвитку й перебуває на останніх сходинках у світовій економіці. Населення зазвичай займається малопродуктивним землеробством: вирощує олійну пальму, какао, арахіс, бавовник, каучукові дерева, рис, кукурудзу, просо. Крім того, мешканці розводять велику рогату худобу, займаються розробленням корисних копалин і заготівлею деревини. Останнім часом зростає роль туристичного бізнесу в країнах Північної Африки. Особливо активно цей вид діяльності розвивається в Єгипті.

До високорозвинених країн світу належить лише Південна Африка (ПА), розташована на крайньому півдні материка. Країна дуже багата на корисні копалини. Тут зосереджено 62 % світових запасів золота. Видобувають також кам’яне вугілля, залізну руду, хром, марганець, свинець, цинк, титан, платину, уран, алмази. Країна забезпечує себе металом, хімічними продуктами. Налагоджено виробництво різноманітних машин, зокрема автомобілів. У сільському господарстві переважає розведення великої рогатої худоби й овець. Вирощують пшеницю, кукурудзу, арахіс, цукрову тростину, тютюн, цитрусові, виноград.

Коротко про головне!

– На Африканському континенті проживає 1,1 млрд осіб. Населення розміщене нерівномірно, що пояснюється природними умовами й історією заселення материка.

– В Африці проживають представники трьох основних людських рас: на півночі – європеоїдної, у Тропічній Африці – негроїдної, на острові Мадагаскар – монголоїдної. На материку живе багато народів, які вирізняються оригінальністю мови й культури.

– У другій половині XX ст. почалось активне визволення країн континенту від колоніальної залежності. Нині на території Африки існує 54 незалежні держави. До групи високорозвинених країн світу належить тільки Південна Африка (ПА).

1. Яка чисельність населення Африки? Чим пояснюється різна густота населення в межах материка?

2. Представники яких людських рас проживають в Африці та на яких територіях вони поширені?

3. Назвіть і покажіть на політичній карті Африки найбільші за площею, чисельністю населення та рівнем розвитку країни материка.

4. Поміркуйте, чому в жителів Ефіопії склалися проміжні расові ознаки (європеоїдів і негроїдів). З яких причин на інших територіях Північної Африки немає представників мішаних рас?

5. Чим можна пояснити рівні, ніби проведені під лінійку, державні кордони більшості африканських країн?

6. Знайдіть матеріали та підготуйте інформацію про зв’язки України з державами Африканського континенту.

Для допитливих

– Від Аравійського півострова Африку відокремлює Баб-ель-Мандебська протока, у якій через складні умови судноплавства (наявність великої кількості коралових рифів) загинуло багато кораблів. Тому її назва перекладається як “ворота сліз”.

– В Африці знаходяться найбільші родовища алмазів. Тут добувають майже 95 % усіх алмазів світу. Найбільший з алмазів “Куллінан” був знайдений у 1905 p., його маса становила 3106 карат, або 621,2 г.

– Найбільша на планеті кількість сонячних днів на рік буває в пустелі Сахара – сонце світить там 4300 год/на рік (для порівняння: в Україні на узбережжі Чорного й Азовського морів – 2300-2500 год/на рік).

– В екваторіальному поясі Африки поширене хлібне дерево. Його плоди виростають прямо на стовбурі. Вони містять крохмалистий м’якуш, який уживають у вареному або смаженому вигляді. Також із нього роблять тісто для млинців. Мабуть, тому дерево називають хлібним.

– Африканський страус відкладає найбільші яйця серед птахів: їх довжина становить 14-15,5 см, а важать вони 1,5-2 кг. Таким яйцем можна нагодувати десятьох людей. Ще більші яйця відкладав вимерлий птах епіорніс, який гніздився на острові Мадагаскар. Вони містили 8-9 л рідини, стільки ж, як 7 страусових або 180 курячих. Довжина яєць досягала 35 см.

– Найвищі люди на нашій планеті – африканське плем’я тутсі. Середній зріст дорослого чоловіка становить 1 м 85 см. А найнижчі – африканські пігмеї, які живуть в екваторіальній Африці. їх зріст не перевищує 1 м 40 см у чоловіків, а жінки ще нижчі. З грецької мови слово пігмей перекладається, як “величиною з кулак”.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід Африки

Мета: пригадати послідовність дій при визначенні географічних координат точок; визначити назви та географічні координати крайніх точок Африки; навчитися розв’язувати задачі на обчислення відстаней за градусною сіткою.

Обладнання: фізична карта Африки.

Завдання

1. Дайте визначення понять: градусна сітка; паралелі; меридіани.

2. Спишіть речення, заповнивши пропуски.

Географічні координати визначаються за… .

Відлік географічної широти починається… .

Географічна широта буває… та….

Географічна широта змінюється від… ° до… °.

Відлік географічної довготи починається від….

Географічна довгота буває… та….

Географічна довгота змінюється від… ° до… °.

Довжину дуги будь-якого меридіана в 1° становить… км.

Довжина паралелей різна. Вона зменшується в бік….

3. За фізичною картою Африки з’ясуйте назви її крайніх точок та визначте їх географічні координати. Заповніть таблицю в робочих зошитах.

Крайні точки Африки

Крайні точки материка

Географічні координати

Географічна широта

Географічна довгота

Північна –

Південна –

Західна –

Східна –

4. Розв’яжіть задачі.

– За градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з півночі на південь у градусах і кілометрах:

А) за 30° сх. д.; б) за 0° д.; в) за 10° зх. д.

Зразок 1

Обчислимо протяжність Африки з півночі на південь за 20° сх. д.

1) на меридіані 20° сх. д. крайні точки материка лежать на таких широтах:

– крайня північна (місто Бенгазі) – 32° пн. ш.;

– крайня південна (мис Агульяс) – 35° пд. ш.;

2) знаходимо протяжність території в градусах:

32° пд. ш. + 35° пд. ш. = 67°;

3) знаходимо протяжність території в кілометрах, ураховуючи, що довжина дуги будь-якого меридіана в 1° становить 111 км:

67°х111 км = 7437 км.

Відповідь: 67°, або 7437 км.

– За градусною сіткою обчисліть протяжність Африки із заходу на схід в градусах і кілометрах:

А) за 10° пн. ш., якщо довжина дуги паралелі в 1° становить 96,5 км;

Б) по екватору, якщо довжина дуги паралелі в 1° становить 111,3 км;

В) за 20° пд. ні., якщо довжина дуги паралелі в 1° становить 104,6 км.

Зразок 2

Обчислимо протяжність Африки із заходу на схід в градусах і кілометрах за 10° пн. ш., якщо довжина дуги паралелі в 1° становить 109,6 км.

1) на паралелі 10° пн. ш. в межах Африки крайні точки лежать на таких довготах:

– крайня західна точка – 13° зх. д.;

– крайня східна точка – 52° сх. д.;

2) знаходимо протяжність території в градусах:

13° зх. д. + 52° сх. д. = 65°;

3) знаходимо протяжність території в км, знаючи, що довжина дуги даної паралелі в 1° становить 109,6 км:

65°х109,6 км = 7124 км.

Відповідь: 65°, або 7124 км.

5. На основі розрахунків протяжності Африки поміркуйте, як площа та конфігурація материка впливають на природу різних частин Африки. Запишіть відповідь у робочому зошиті.

ПРАКТИЧНА РОБОТА З

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки

Мета: позначити основні географічні об’єкти Африки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.

Обладнання: фізична карта Африки, політична карта Африки.

Завдання

Під час вивчення теми, користуючись картами атласу, позначте на контурній карті й запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів (див. таблицю).

Географічні об’єкти Африки

Категорії географічних об’єктів

Назви географічних об’єктів

Елементи берегової лінії

Моря

Середземне, Червоне

Затоки

Гвінейська, Аденська

Протоки

Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська

Півострів

Сомалі

Острови

Мадагаскар, Канарські*, Мадейра*, Зеленого Мису*

Миси

Рас-Енгела, Агульяс (Голковий), Альмаді, Рас-Гафун

Канал

Суецький

Форми рельєфу

Гори

Атлаські, Драконові, Капські

Нагір’я

Ефіопське

Вулкан

Кіліманджаро (5895 м)

Рівнина

Східноафриканське плоскогір’я

Внутрішні води

Річки

Ніл (6671 км), Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева

Водоспад

Вікторія (на р. Замбезі)

Озера

Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад

Природні

Комплекси

Пустелі й напівпустелі

Сахара, Наміб, Калахарі*

Національні

Парки

Серенгеті*, Нгоронгоро*, Кіліманджаро*

Політична карта

Держави та їх столиці

Єгипет (Каїр), Судан* (Хартум*),

Алжир* (Алжир*), Лівія* (Тріполі*),

Нігерія (Абуджа),

Демократична Республіка Конго* (Кіншаса*), Ефіопія (Аддис-Абеба),

Південна Африка (Преторія)

* Зірочкою позначені необов’язкові для запам’ятовування географічні об’єкти.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

Мета: навчитися аналізувати кліматичні діаграми; за даними кліматичних діаграм установлювати типи клімату Африки.

Обладнання: кліматична карта Африки, карта кліматичних поясів і областей світу.

Теоретичний матеріал

Кліматична діаграма – графічне зображення особливостей клімату певної місцевості.

Кліматична діаграма складається з двох графічних зображень:

– графіка зміни температур повітря;

– стовпчикової діаграми розподілу опадів.

За кліматичною діаграмою можна встановити:

– середню температуру кожного місяця;

– знаходження місцевості відносно екватора: Північна чи Південна півкуля;

– порівнявши температури січня та липня, обчислити річну амплітуду коливання температури;

– середню кількість опадів кожного місяця;

– сезонність розподілу опадів: рівномірний розподіл протягом року, літній максимум, зимовий максимум;

– річну кількість опадів.

Зразок кліматичної діаграми

 Населення та держави Африки

Завдання. Проаналізуйте кліматичні діаграми та визначте типи клімату. Заповніть таблицю в робочому зошиті.

Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

Номер діаграми

Температура, °С

Півкуля

Амплітуда температура, °С

Опади

Тип клімату

Січень

Липень

За рік, мм

Сезонність

1

2

3

4

5

6

7

8

Кліматичні діаграми в різних частинах Африки

 Населення та держави Африки

 Населення та держави Африки

Готуємо повідомлення, дослідження, міні-проекти

1. Історія відкриття й дослідження Африки.

2. Екваторіальні ліси Африки – “зелені легені” планети.

3. Сахара – найбільша пустеля світу.

4. Тваринний світ африканських саван.

5. Наслідки зміни природи Африки.

6. Проблеми охорони природних комплексів в Африці.

7. Народи Африки – їх минуле й майбутнє.

Дізнаємося більше

1. http://geoworld. ucoz. ua/ (про географічні відкриття та мореплавців).

2. http://geography. kz/ (про материки й океани та їх відомі географічні об’єкти).

3. http://geo2000.nm. ru/ (про материки та країни світу).

4. http://www. best-of-africa. ru/ (про особливості Африки).

5. http://www bestofafrica. ru/ (про країни Африки).

ОЦІНЮЄМО ВЛАСНІ ЗДОБУТКИ

І. Виберіть правильну відповідь (0-1 бал за кожне завдання).

1. Європейський дослідник, відомий, як перший дослідник внутрішніх територій Африки, – це

А Васко да Гама

Б Генрі Стенлі

В Девід Лівінгстон

Г Єгор Ковалевський

2. Тектонічна структура, з якою пов’язане формування на північному сході Африки Ефіопського нагір’я, – це

А Африкано-Аравійська платформа

Б молодий (кайнозойський) пояс складчастості

В давній (палеозойський) пояс складчастості

Г Східноафриканська система розломів

3. Постійний вітер, що приносить в Африку вологу погоду, – це

А Північно-східний пасат

Б Південно-східний пасат

В західне перенесення

Г мусони

4. У зоні вологих екваторіальних лісів сформувалися

А червоно-жовті фералітні грунти

Б червоні фералітні грунти

В коричневі грунти

Г тропічні пустельні грунти

II. Виберіть три правильні відповіді (0-3 бали за кожне завдання).

5. Характерні ознаки рослинності вологого екваторіального лісу –

1 ліси є листопадними

2 ліси багатоярусні

3 ліси є вічнозеленими

4 у лісі переважають хвойні рослини

5 розмаїття видів рослин

6 бідність видового складу рослин

7 у лісі густий трав’яний покрив

6. Виберіть правильні твердження.

1 Африка є найпосушливішим материком світу.

2 Екваторіальний пояс не повторюється двічі.

3 Ніл є найповноводнішою річкою Африки.

4 В Африці проявляється широтна зональність природних зон.

5 Африка є густозаселеним материком.

6 На сході Африки переважають озера реліктового (залишкового) походження.

7 Найбільшою за площею природною зоною в Африці є савани та рідколісся.

III. Визначте послідовність (0-3 бали за кожне завдання).

7. Пригадайте послідовність вивчення природних компонентів материка.

А природні зони

Б клімат

В тектонічні структури та рельєф

Г внутрішні води

8. Визначте послідовність зміни природних зон Африки від екватора на північ та південь.

А тропічні пустелі

Б твердолистяні вічнозелені ліси й чагарники

В савани й рідколісся

Г вологі екваторіальні ліси

IV. Установіть відповідність (0-4 бали за кожне завдання).

9. Установіть відповідність між річками та їх режимом.

1

Конго

А

Межень протягом року

2

Замбезі

Б

Повінь у червні-серпні

3

Нігер

В

Повінь у грудні-лютому

4

Оранжева

Г

Повінь у березні-квітні

Д

Повновода протягом усього року

10. Установіть відповідність між назвами живих організмів і природною зоною, для якої вони характерні.

1

Вельвічія, верблюд

А

Вологі екваторіальні ліси

2

Хлібне дерево, окапі

Б

Савани та рідколісся

3

Баобаб, жирафа

В

Степи й лісостепи

4

Благородний лавр,

Г

Тропічні пустелі

Кипарис

Д

Твердолистяні вічнозелені

Ліси й чагарники


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Населення та держави Африки - Географія


Населення та держави Африки