Лісова і деревообробна промисловість

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО

Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість

1. Структура та значення галузі. Особливості її розміщення

Сировиною для лісової промисловості є ліс. Лісові ресурси України обмежені, покриття території лісом становить 14,3 %. Заготівля лісу ведеться здебільшого у Карпатах і Поліссі (90 %). За рахунок власних ресурсів потреби в лісі задовольняються тільки на третину.

У складі лісового фонду виділяють такі групи лісів: водо – і полезахисні, заповідні, рекреаційні, зелена зона навколо міст. У цій групі може вестися

лише вибіркове вирубування для поліпшення стану лісів. Це так звані санітарні вирубування й вирубування догляду. Друга група – ліси промислового призначення, в яких можуть здійснюватися промислові вирубування лісових насаджень.

Лісова промисловість – галузь промисловості, яка займається комплексною переробкою деревини, що широко

Використовується в багатьох галузях господарства.

Лісова промисловість складається із взаємопов’язаних виробництв: лісозаготівлі, лісопилення та деревообробки, целюлозно-паперової та лісохімічної галузей (схема 23). Промисловість має широкі міжгалузеві

зв’язки, тому що за сучасних методів обробки з деревини виробляють різноманітні та високоякісні товари, які використовуються у всіх галузях господарства та користуються попитом у всіх верств населення.

Схема 23

– Які ліси є у вашому краї? Яку роль відіграє ліс у житті людей вашого краю?

 Лісова і деревообробна промисловість

Лісове господарство займається розведенням (створенням насаджень на нових землях), упорядковуванням та охороною лісів. Лісозаготівля проводить вирубування та первинну обробку деревини, лісопилення та деревообробка займаються її механічною обробкою (мал. 45). Ця продукція використовується у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості.

 Лісова і деревообробна промисловість

Мал. 45. Лісозаготівля

– Які підприємства вашого краю належать до лісової та деревообробної промисловості? Накресліть схему взаємозв’язків конкретних підприємств цієї галузі вашої місцевості.

Целюлозно-паперова та лісохімічна промисловість здійснюють хімічну обробку деревини, тобто змінюють її хімічний склад.

Целюлоза – роздрібнена й хімічно оброблена деревна маса, є сировиною для одержання штучного волокна й паперу.

Фактори розміщення підприємств галузі

1. До сировини тяжіють ті виробництва, де є значні витрати матеріалів і значні обсяги відходів їхньої переробки. Це деревообробна промисловість, а також підприємства лісохімії та гідролізної промисловості (переробляють відходи).

2. При розміщенні целюлозно-паперової промисловості враховуються сировинний фактор, наявність водних ресурсів, а також орієнтація на потужні джерела електроенергії та кваліфіковані кадри.

3. При розміщенні меблевих підприємств ураховується споживчий фактор, бо цю продукцію важко транспортувати.

2. Географія підприємств лісової промисловості

Лісове господарство представлене двома районами – Карпатським та Поліським.

Деревообробна промисловість починається з лісопилення. Більшість лісопильних підприємств (мал. 46) розташовано в Чернівецькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях. Це пояснюється тим, що круглий ліс малотранспортабельний. Фанера теж виробляється в цьому регіоні(Львів, Оржів, Дзвиняч, Красноїльськ). Найбільшими центрами з виготовлення деревостружкових плит є Свалява, Тересва, Костопіль, Київ; плити використовують у меблевій промисловості.

 Лісова і деревообробна промисловість

Мал. 46. Лісопильне підприємство

Меблеве виробництво є трудомістким, у ньому зайнята майже половина всіх робітників деревообробної промисловості (мал. 48). При розміщенні підприємства орієнтуються на споживача (меблі складно транспортувати), тому вони розташовані у великих містах: Києві, Харкові, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Луганську, Дніпропетровську, Донецьку та інших містах.

Багато факторів треба враховувати при розміщенні підприємств целюлозно-паперової промисловості, бо ця галузь матеріал о-, водо – та енергомістка. Підприємства концентруються переважно в Поліссі та Карпатах. Найбільші з них – Жидачівський картонно-паперовий комбінат (Львівська обл.), Рахівська картонна фабрика (Закарпатська обл.), Корюківська фабрика (Чернігівська обл.); Понінківська паперова фабрика (Хмельницька обл.), Обухівський картонно-паперовий комбінат (Київська обл.), Малинська паперова фабрика (Житомирська обл.). За межами лісової зони розташовані Херсонський целюлозний завод (Цюрупінськ), Ізмаїльський картонний комбінат (Одеська обл.), Рубіжанська паперова фабрика (Луганська обл.), які орієнтуються на споживача. За виробництвом паперу вітчизняні виробники тільки наполовину задовольняють потреби населення, тому багато доводиться імпортувати.

 Лісова і деревообробна промисловість

Мал. 47. Лісохімічне виробництво

Сировиною для лісохімічної промисловості (мал. 47) є відходи лісозаготівлі та деревообробки (гілки, тирса, живиця тощо), підприємства зосереджені у Карпатах (Великий. Бичків, Перечин, Ясіня, Свалява). Лісохімічна промисловість виготовляє кормові дріжджі, синтетичні смоли, оцтову кислоту тощо.

Галузь буде ефективною тільки у формі лісохімічних комбінатів, де послідовно обробляється деревина й можлива повна переробка відходів.

– Користуючись табл. 12 у “Додатку”, назвіть основні види продукції лісової та деревообробної промисловості. Простежте динаміку виробництва за останні 5 років. Зробіть висновки.

3. Проблеми та перспективи розвитку галузі

Головна проблема галузі – забезпечення сировиною. Вирішити її можна за умов збільшення площі лісових насаджень. Особливу увагу необхідно приділити насадженням цінних порід дерев та порід, які швидко ростуть. Природні умови України дозволяють мати 19 % вкритої лісами території (проти 14 % існуючих).

Технологічна реконструкція підприємств галузі повинна бути спрямована на більш ефективне використання сировини (особливо відходів виробництва, макулатури, соломи, вторинних волокнистих матеріалів), збільшення асортименту продукції, покращання її якості та конкурентоспроможності. Однією з найважливіших проблем галузі є забруднення навколишнього середовища підприємствами целюлозно – паперової промисловості.

 Лісова і деревообробна промисловість

Мал. 48. Виробництво меблів

Соціогеографічний практикум 10

Уявіть таку ситуацію: ви успадкували ділянку змішаного лісу площею більше 550 га (план-карта лісу). Яким чином ви будете господарювати? Які види економічної діяльності здійснюватимете? Обгрунтуйте свою точку зору.

Характеристика лісу:

Ділянка лісу перетинається долиною невеликої річки. Правий берег високий, на темно-сірих грунтах розташована діброва з домішками інших цінних листяних порід дерев. Балка Срібного струмка – пам’ятка природи місцевого значення. На схилах балки – рідкісні й лікарські рослини, зарості шипшини і глоду. На схилах балки – відслонення гірських порід, у тому числі крейди і жовтих глин.

Лівий берег лісу низинний – на заплавній терасі торф’яне болото, луг та окремі групи дрібнолистих порід дерев (верба, осика, береза). Основний масив займає сосновий бір з домішкою листяних дерев. У підліску – ожина, суниця, хміль. На закрутах річки – піщані пляжі.

Фауна – типова для лісостепових, заплавних районів.

 Лісова і деревообробна промисловість

Додаткові відомості

1. Біологічні ресурси лісу: плоди дикорослих дерев і кущів, ягоди, гриби, лікарські рослини, лісова фауна.

2. Деревина: цінні породи використовуються в меблевій промисловості; кора, гілки, хвоя, сучки тощо – в лісохімії та гідролізній промисловості.

3. Біологічні водні ресурси: озера, річки, мінералізована вода джерела і струмка Срібного.

4. Рекреаційні можливості: полювання, риболовля, збирання грибів, ягід, екскурсії з пізнавальною метою, одноденні екскурсійні й лікувально – профілактичні тури (сосна виділяє фітонциди – речовини, що знищують хвороботворні мікроорганізми) тощо.

Запитання до завдання:

1. Які види господарської діяльності ви оберете?

2. Які об’єкти інфраструктури вам потрібні (пансіонат, “будиночок мисливця”, причал, дороги, зв’язок, стайня тощо)?

3. Послугами яких фахівців ви скористаєтеся (біологи, лісники, мисливствознавці, рибалки, охоронці, екскурсоводи тощо)?

4. Де ви візьмете кошти для організації бізнесу (позика в банку, продаж частини власності, експлуатація раніше заробленого прибутку тощо)?

Це цікаво знати

Важливим резервом є лісосічні відходи, що майже не використовуються (пеньки, кора, гілки). Ці втрати становлять 1/3 біомаси вирубуваного деревостану, тоді як з неї можна виготовляти паливні брикети, добрива, хімічні препарати. Можна замінити деревину у тарному, целюлозно-паперовому виробництві, у будівництві, паливному балансі вторинними матеріалами (макулатурою, терміттям, лушпинням, лозою). Перспективним є також використання місцевої недеревної сировини: соломи, збіжжя, комишу.

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте структуру лісопромислового комплексу. Назвіть чинники розміщення лісової промисловості.

2. Чи задовольняються потреби України власними лісовими ресурсами? Де знаходяться основні райони заготівлі лісу?

3. Назвіть фактори розміщення деревообробної та меблевої промисловості. Яку продукцію виробляють целюлозно-паперові та лісохімічні підприємства?

4. Назвіть проблеми галузі. Запропонуйте заходи, що потрібно впровадити для розвитку лісопромислового комплексу.

5. Які галузі деревообробної промисловості розвинені в Україні найкраще за все? Чому?

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМ 7, 8, 9 РОЗДІЛУ III

І рівень

1. Які транспортні засоби виробляють в Україні?

2. Яку продукцію виробляють підприємства сільськогосподарського машинобудування?

3. Які види спеціалізації існують у машинобудуванні?

4. Які корисні копалини використовуються як сировина в хімічній промисловості?

5. Із яких галузей складається хімічна промисловість?

6. Яку продукцію виробляє хімія органічного синтезу?

II рівень

1. Чому кукурудзозбиральні комбайни виготовляють у Херсоні, а, наприклад, не у Рівному або Чернігові?

2. Яке значення має хімічна промисловість в економіці країни?

3. Яке значення має ліс у житті людини та господарському комплексі країни?

4. Які екологічні проблеми виникають у містах – центрах хімічної промисловості?

5. Яким чином Україна може підвищити рівень самозабезпечення лісовими ресурсами?

6. Чому підприємства меблевої промисловості розміщаються у великих агломераціях?

III рівень

1. Чому найбільшими вузлами машинобудування в Україні стали Харківський і Київський?

2. Перелічте фактори розміщення 7 машинобудівних підприємств. Наведіть приклади, які їх підтверджують.

3. Як змінюється сировинна база машинобудування у зв’язку з науково-технічним прогресом?

4. Назвіть особливості хімічної промисловості.

5. Назвіть особливості лісової промисловості.

6. Поясніть, які умови сприяли створенню підприємств с/г машинобудування в Україні.

IV рівень

1. Розкрийте залежність між розміщенням машинобудівного підприємства і метало – та трудомісткістю виробленої продукції.

2. Порівняйте географію чорної металургії і важкого машинобудування. Чи завжди вони збігаються? Поясніть свою відповідь.

3. Доведіть, що “кооперування – це зворотний бік спеціалізації”.

4. Назвіть спільні риси хімічної і лісової промисловості.

5. Які чинники впливають на розвиток хімічної промисловості?

6. Запропонуйте заходи щодо поліпшення екологічного стану, пов’язаного з хімічним виробництвом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Лісова і деревообробна промисловість - Географія


Лісова і деревообробна промисловість