Промислова екологія

Промислова екологія – розділ загальної екології, що вивчає вплив промисловості на навколишнє середовище та зворотний вплив останнього на умови розвитку підприємств, фірм і компаній, а також можливості раціонального поєднання діяльності цих структурних ланок народного господарства з мінімізацією негативного впливу на природне середовище шляхом використання системи соціальних, економічних, правових та адміністративних важелів.
Промислова екологія