Реквізити документів

Реквізити документів – 1) обов’язкові дані, відомості, які повинні містити акт, документ (контракт, вексель та ін.), щоб мати справжню юридичну силу, слугувати підставою для здійснення операцій (наприклад, назва документа, сума, що підлягає оплаті, найменування платника, його банку, номер рахунка); 2) адреси, номери телефонів, які одна з договірних сторін повідомляє іншій для підтримання зв’язку; містяться на фірмовому бланку організації, установи.
Реквізити документів