Рента політична

Рента політична – форма економічної реалізації наявних в окремого індивіда або групи осіб певних важелів державної влади. Оскільки влада у капіталістичному суспільстві (як і в інших формаціях, основаних на привласненні чужої праці) переходить у власність, а власність у владу, то представники влади отримують відповідні вигоди, обсяг яких залежить від повноти влади. Поняття Р. п. запровадив 1974 А. Крюгер. Привласнення Р. п. відбувається внаслідок перерозподілу таких первинних форм доходу, як заробітна плата, прибуток, земельна рента та ін. Американський

економіст Дж. Стіглер основними способами привласнення Р. п. називає прямі грошові субсидії; можливість обмежувати доступ у певну галузь нових конкурентів за допомогою квот, тарифів тощо; отримання привілеїв та пряму фіксацію цін. Привласнення Р. п., як правило, супроводжується зростанням корупції, хабарництва, бюрократії, що особливо яскраво видно на прикладі України до 2005. Крім того, в нашій країні основним способом привласнення Р. п. було скуповування приватизованих об’єктів за надмірно заниженими цінами (див. Приватизація в постсоціалістичних країнах] Тіньова економіка), отримання значних пільг від наближених до уряду представників корумпованого та кримінального бізнесу. Привласнення Р. п. негативно впливає на економічну діяльність у країні, на право, мораль, демократію, ідеологію та інші соціальні інститути.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Рента політична - Економічний словник


Рента політична