Ринковий механізм

Ринковий механізм – взаємодія ринкових елементів: ціни, конкуренції, попиту, пропозиції, кон’юнктури, що надає певної спрямованості економічній поведінці суспільства та узгоджує приватні та суспільні інтереси. Подібно до механізмів технічного плану, Р. м. діє на основі певних економічних законів (вартості, конкуренції, попиту, пропозиції) та включає відповідні складові (механізми ціни, конкуренції, попиту, пропозиції, кон’юнктури). Провідна роль належить механізму цін, на основі дії якого підтиском механізму конкуренції відбувається

зрушення попиту, пропозиції та періодично досягається врівноважена кон’юнктура. Робота Р. м. можлива за наявності тих же умов, що й функціонування ринку (економічної демократії, рівноправності, різних форм власності та господарювання, обгрунтованого втручанням держави в економіку, відносно регульованого ціноутворення, наявності конкурентного середовища, помірної інфляції та монополізації економіки тощо). Р. м. виконує ряд функцій: повертає економіку до людини; стимулює ефективне (до певних меж) використання обмежених ресурсів на основі прискорення НТП; сприяє збалансуванню попиту та пропозиції.
Проте цілий ряд економічних проблем залишається поза компетенцією Р. м. (забезпечення економіки грішми, а суспільства – “колективними благами”, усунення надмірної інфляції та монополізації, розв’язання кардинальних екологічних, науково-технічних та структурних проблем, соціальний захист населення, відтворення трудового потенціалу суспільства тощо). Тому поряд з Р. м. важливу роль у регулюванні сучасного господарства, орієнтованого на економічну та соціальну ефективність, відіграє держава і, зокрема, державне прогнозування та планування економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Ринковий механізм - Економічний словник


Ринковий механізм