СЕМІНАР

Культурологічний словник

СЕМІНАР (від лат. seminarium – розсадник) – форма групових навчально-теоретичних або практичних занять студентів вищих навчальних закладів, членів наукових гуртків, слухачів курсів.
СЕМІНАР - Культурологічний словник


СЕМІНАР