Шумпетер

Шумпетер (Schumpeter) Йозеф-Алоїс (1883- 1950) – американський економіст, народився в м. Тріш (Чехія, що входила тоді до складу Австро-Угорщини). Закінчив Віденський університет, де отримав ступінь доктора права, 1932 емігрував у США і до кінця життя працював професором Гарвардського університету. У своїх працях “Теорія економічного розвитку”, “Економічні цикли”, “Капіталізм, соціалізм і демократія” намагався дати системний аналіз розвитку капіталізму на основі науково-технічного прогресу, обгрунтував концепцію економічної динаміки

і циклів, у якій (економіці) основною рушійною силою з боку особистісних факторів називав діяльність підприємця (див. Підприємництво), а зміна темпів розвитку економіки та порушення економічної рівноваги відбувається на основі нововведень. Водночас найважливішою об’єктивною рушійною силою економічного розвитку він вважав ефективну конкуренцію на базі технологічних нововведень та інституціональних змін. Капіталізм, на думку Ш., є історично перехідним суспільством унаслідок формування корпорацій з колективним управлінням і поступового зникнення власника, а також невдоволення інтелігенції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Шумпетер - Економічний словник


Шумпетер