Швидкість обертання оборотних засобів

Швидкість обертання оборотних засобів – один з показників ефективного використання оборотних фондів (матеріальних) і фондів обігу (грошових), які в процесі виробництва проходять три стадії і три функціональних форми (див. Кругооборот капіталу). Оборотність оборотних засобів промислових підприємств виражається коефіцієнтом оборотності оборотних засобів (кількість обертів за певний час, як правило, за рік), коефіцієнтом завантаженості засобів в обороті (обсяг оборотних засобів на 1 грн реалізованої продукції). Перший коефіцієнт обчислюють за формулою Ко = Р/Сз, де Ко – коефіцієнт оборотності; Р – сума реалізації готової продукції за певний період; Сз – середня сума оборотних засобів.
Швидкість обертання оборотних засобів