Сумнівний борг

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що своєчасно не сплачена і гарантій щодо її сплати в майбутньому нема. С. б. щорічно резервуються, а наприкінці року сплачуються за рахунок прибутку підприємства. За невикористання до кінця наступного звітного року резерву (частково або повністю) залишки сум з резервів С. б. плюсують до прибутку поточного року.
Сумнівний борг