Ліцензійний платіж

Ліцензійний платіж – плата власнику інтелектуальної власності за право її використання з комерційною метою.
Ліцензійний платіж