Тестові завдання до теми 1.Розділ IV

Тестові завдання до теми 1

Розділ IV

Надорганізмові рівні організації життя

1 – б, 2 – а, 3 – б, 4 – а, 5 – г, 6 – б, 7 – в, 8 – а, 9 – в, 10 – б, 11 – а, 12 – в.

13. Установіть відповідність між терміном і його визначенням:

Мутуалізм

Взаємно корисне співіснування організмів різних видів

Паразитизм

Ворожі стосунки організмів різних видів, один з яких поселяється на тілі або в тілі іншого

Алелопатія

Антагоністичні взаємини між організмами,

що будуються на основі взаємодії біологічно активних речовин

Коменсалізм

Взаємини особин різних видів, які їм не шкодять, проте й не дають користі

14. Установіть, до якого з понять відноситься визначення:

Закономірна зміна видових угруповань

Сукцесія

Період стабільності екосистеми

Клімакс

Прикордонні простори

Екотон

Неухильне зменшення кількості особин, що утворюють послідовний ланцюг живлення

Екологічна піраміда

15. Установіть правильну послідовність процесів під час вторинної сукцесії на місці лісового пожарища:

1) трав’янисті рослини;

2) малинники;

3) березовий ліс;

4) сосновий бір.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тестові завдання до теми 1.Розділ IV - ГДЗ з біології


Тестові завдання до теми 1.Розділ IV