“Ультраімперіалізму” теорія

“Ультраімперіалізму” теорія (лат. ultra – понад) – теорія, згідно з якою імперіалізм як вищу стадію капіталізму у процесі історичного розвитку буде замінено ультраімперіалізмом, що розвивається на основі інтернаціонального характеру монополістичного капіталу, зумовлює виникнення єдиного всесвітнього картелю й означає політику провідних капіталістичних країн щодо спільної експлуатації світу інтернаціонально об’єднаним фінансовим капіталом. Теоретико-методологічна основа “У”.т. – концепція імперіалізму Каутського,

згідно з якою імперіалізм є політикою промислово розвинених країн, спрямованою на загарбання аграрних територій. “У”.т. критикував Ленін, який вважав, що концентрація та централізація капіталістичного виробництва зумовлюють тенденцію до утворення єдиного всесвітнього тресту, однак лише за поглиблення і загострення економічних, політичних, національних та інших суперечностей, внаслідок чого до появи такого тресту капіталізм перетвориться на соціалістичне суспільство; заперечував можливість виникнення постійних ультраімперіалістичних союзів, у т. ч. “Сполучених Штатів Європи”, стверджуючи,
що вони неможливі взагалі або можливі як реакційні тимчасові угоди, спрямовані на придушення соціалізму в Європі, охорону колоній і протидію швидкому розвитку американського імперіалізму. Теза Каутського про неминучість фази ультраімперіалізму є необгрунтованою. Таке твердження означало об’єктивну необхідність появи ще однієї – третьої стадії розвитку капіталізму (стадія може переростати в іншу стадію), що суперечить діалектиці розвитку суспільного способу виробництва і суспільно-економічних формацій. З огляду на це та на реалії XX ст. доцільніше стверджувати про одну з форм вищого ступеня капіталізму – інтернаціональний державно-корпоративний (державно-монополістичний) капіталізм, або процес капіталістичної інтеграції, що набув найвищого розвитку в країнах Західної Європи. В цьому аспекті прогнози Каутського щодо постійних союзів виявилися пророчими, а ленінська оцінка прогресу – помилковою. Значною мірою реальним стало передбачення Каутським експлуатації світу інтернаціонально об’єднаним фінансовим капіталом, тобто державно-монополістичною і наднаціональною фінансовою олігархією у формах ТНК, банків, міжнародних фінансово-кредитних організацій, в яких панівні позиції посідають наймогутніші країни світу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


“Ультраімперіалізму” теорія - Економічний словник


“Ультраімперіалізму” теорія