Видалення папок і файлів

Тема. Видалення папок і файлів.

Мета. Навчити учнів видаляти папки та файли, використовуючи контекстне меню. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу дітей. Розвивати пам’ять і логічне мислення. Розвивати інтерес до здобуття знань. Виховувати інтерес до вивчення предмета, культуру роботи за комп’ютером.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, навичок та вмінь.

Матеріали до уроку. Підручники, робочі зошити, ручки, олівці, проектор, комп’ютери.

Зміст уроку

1. Організаційна

частина.

– Добрий день!

Дзвенить дзвінок,

Починаємо урок.

“Привітання”

– Назвіть будь-яке слово, яке відноситься до інформатики, і поясніть, то воно означає.

2. Актуалізація опорних знань.

Робота в зошиті

Завдання 1.

– Розгляньте малюнок.

 Видалення папок і файлів

– У якій папці знаходиться файл Вірші? (У Папці 2.)

– Яку папку потрібно скопіювати з Папки 1 у Папку 2, щоб вона містила ігри? Обведіть її. (Ігротека.) У всіх така відповідь? (Учні, які помилились, виправляють помилку.) Якби цю операцію ви виконували на комп’ютері, яким чином виправляли

б помилку? (Вчитель заслуховує думки учнів.) Для цього існує ще одна операція.

” Буквений лабіринт”

– Відшукайте її назву за запропонованим лабіринтом-підказкою та запишіть її.

 Видалення папок і файлів Видалення папок і файлів

(Видалення об’єкта.)

– Які завдання поставимо перед собою на урок?

Учні формулюють завдання. Вчитель доповнює, коригує.

3. Вивчення нового матеріалу.

– Якщо ви хочете навчитися видаляти папки і файли, то ознайомтеся уважно з текстом у підручнику на с. 19 20.

4. Робота з підручником.

“Навчаючи – вчуся”

Вчитель пропонує хлопцям класу прочитати інформацію про видалення папки (с. 19), а дівчатам про те, як видалити файл (с. 20). Після ознайомлення з інформацією вони підводяться, ходять по класу і ознайомлюють інших однокласників з прочитаним. Завдання полягає в тому, щоб поділитися прочитаною інформацією і самому отримати інформацію від іншого учня.

Після того, як діти завершать обмін інформацією, одному хлопчику та одній дівчинці вчитель пропонує повторити це для усього класу. Учнівські виступи супроводжує демонстрація операцій видалення папки і файла, які виконує вчитель і проектує на дошку.

– Чи помітили ви щось особливе у виступах однокласників? (Для видалення окремого файла потрібно виконати дії, аналогічні до видалення папки.)

– Чого потрібно остерігатися при видаленні папки або файла? Обгрунтуйте свою відповідь.

Фізкультхвилинка

Час настав для відпочинку,

Розпочніть фізкультхвилинку.

Раз – підняли руки вгору,

Два – нагнулися додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкнетеся підлоги.

Три, чотири – прямо стати,

Час за парти нам сідати.

5. Робота за комп’ютером.

A) Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером.

“Спочатку – потім”

– Установимо послідовність дій: що треба робити спочатку, що потім. Приступаючи до роботи за комп’ютером, треба:

– отримати дозвіл учителя; (4)

– зайняти правильне робоче положення (спина рівна, лікті – на столі, ноги – на підлозі, відстань від очей до екрана монітора не менше 50 см); (3)

– вимити і витерти руки; (1)

– розташувати зручно речі, що погрібні для роботи. (2)

Б) Інструктаж учителя щодо роботи з комп’ютерною програмою.

– Перегляньте вміст палки Відпочинок. Перегляньте вміст папки Світлини. Видаліть із папки Світлини графічні файли. Створіть у папці Відпочинок папку Літо. Скопіюйте в папку Літо файли з папки Світлини. Видаліть папку Світлини. Закрийте всі відкриті вікна.

B) Робота з комп’ютерною програмою.

Г) Релаксація (зняття зорової втоми).

Вправи виконують, сидячи в зручній позі, відвернувшись від комп’ютера, спина пряма.

Варіант 2

Швидко кліпати очима протягом 15 с.

Заплющити очі. Не розплющуючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок “раз-чотири”, повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок “п’ять-вісім” і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

Спокійно посидіти із заплющеними очима, розслабившись, протягом 5 с.

Г) Продовження роботи з комп’ютерною програмою.

6. Закріплення знань.

Робота в зошиті

Завданий 3.

– Допишіть команди, які потрібно виконати, щоб видалити об’єкт.

1. Відкрий папку, де розміщений об’єкт, який потрібно видалити.

2. Встанови вказівник на значок об’єкта, який потрібно видалити, відкрий контекстне меню та вибери команду Видалити.

3. Вибери кнопку Так у вікні із заголовком Видалити об’єкт.

Робота з підручником

Завдання 3.

– Розгляньте малюнок на с. 21. Полічіть кількість папок і файлів. (Папок – 5, файлів – 6.) Якою стане кількість папок і файлів, якщо видалити папку Футбол? (Папок – 4, файлів – 2.) Якою стане кількість папок і файлів, якщо видалити папку Спорт? (Папок – 3, файлів – 2)

7. Підсумок уроку. Рефлексія.

– Пригадайте, які завдання ми ставили на початку уроку? Чи вдалося нам їх виконати? Про що ви дізналися? Чого навчилися?

Робота з підручником (с. 22)

Завдання 1.

– Розгадайте ребуси. Які слова одержали? (Файл, копіювати, видалити, створити.)

– Яку ще операцію можна виконувати над папками та файлами? (Переглядати.)

– Придумайте ребус до цього слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Видалення папок і файлів - Плани-конспекти уроків по інформатиці


Видалення папок і файлів