ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РОБОТОЮ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.5. ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РОБОТОЮ

Кінетична і потенціальна енергія становлять механічну енергію. Вона характеризує механічний рух.

Кінетична енергія – це енергія рухомого тіла.

Кінетична енергія в класичній механіці:

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

Оскільки швидкість тіла є величиною відносною, тобто залежить від вибору системи відліку, то й кінетична енергія відносна. Кінетична енергія завжди додатна.

Кінетична

енергія в релятивістській механіці:

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

Потенціальна енергія – це енергія, обумовлена взаємодією тіл або частинок тіла.

У механіці розрізняють:

А) потенціальну енергію тіла, піднятого над Землею:

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

Де h – висота над рівнем, на якому потенціальна енергія системи “Земля – тіло” приймається за нуль (нульовий рівень потенціальної енергії);

Б) потенціальну енергію пружно деформованого тіла:

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

В) потенціальну енергію гравітаційної взаємодії двох матеріальних точок з масами m1 і m2, що перебувають

на відстані r одна від одної:

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

Потенціальна енергія додатна, якщо вона обумовлена силами відштовхування, і від’ємна, якщо обумовлена силами притягання.

Закон збереження механічної енергії: повна механічна енергія системи тіл, у якій діють лише консервативні сили (потенціальні), є величиною сталою.

Консервативні сили – це сили тяжіння, пружності, кулонівські сили.

Консервативна сила – сила, робота якої при переміщенні тіла залежить тільки від початкового і кінцевого положень тіла в просторі. Наприклад, робота сили тяжіння (рис. 46):

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

Рис. 46

Робота консервативних сил у будь-якому замкнутому контурі дорівнює нулю (рис. 47).

 ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З РОБОТОЮ

Рис. 47

Потенціальне поле – поле консервативних сил.

Кінетична і потенціальна енергія – функції стану системи, тобто можуть бути точно визначеними, якщо відомі координати і швидкості всіх тіл системи, а також система відліку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РОБОТОЮ - Довідник с фізики


ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РОБОТОЮ