Відновлена вартість основних засобів

Відновлена вартість основних засобів (восстановительная стоимость основных средств) – сума витрат, здійснена у вигляді амортизаційних відрахувань на їх цільове використання, як необхідних для відновлення зношених у процесі виробництва основних фондів.
Відновлена вартість основних засобів