ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

Розділ 6 КОМПЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

32 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

Сьогодні ми:

– дізнаємося про навчальні комп’ютерні програми з логіки;

– навчимося працювати з навчальною комп’ютерною програмою “Логіка”.

Знайомимося з навчальними комп’ютерними програмами з логіки

Логіка – це наука про мистецтво мислення.

Ще в стародавні часи в Китаї, Індії, Греції люди на дозвіллі розв’язували різні “хитрі” задачі. Згодом їх стали називати

логічними (від грецького слова “логос”, що означає “розум”, “мислення”).

Сьогодні існує безліч таких задач та ігор. Деякі з них ти вже знаєш.

– Розглянь малюнки. Назви зображені на них логічні задачі та ігри.

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

Навчальні комп’ютерні програми з логіки містять різноманітні логічні задачі та ігри. Вони допоможуть тобі розвинути кмітливість, спостережливість і пам’ять.

Знайомимося з навчальною комп’ютерною програмою “логіка”

Навчальна комп’ютерна програма “Логіка” запропонує тобі головоломки, фокуси, арифметичні

килимки, загадкові малюнки, ребуси, кросворди та лабіринти. Ознайомимося з деякими завданнями цієї програми.

Завдання “Лабіринт”

Лабіринт – це споруда із заплутаними ходами.

Розв’язком таких завдань, як правило, є знаходження виходу з лабіринту.

Розглянь малюнок. З’ясуй, чи зустрінуться друзі в лабіринті.

Завдання “Логічні рядки”

Логічний рядок – це послідовність об’єктів, розташованих за певним алгоритмом. Розв’язком таких завдань є продовження послідовності. Для цього спочатку слід установити алгоритм, за яким розташовані об’єкти.

Розглянь малюнки. З’ясуй, за яким алгоритмом змінюються фігури. Які фігури мають бути на місці знаків питання?

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

Виконуємо практичне завдання

Завдання: навчись працювати з навчальною комп’ютерною програмою “Логіка”.

Порядок виконання

1. Запусти на виконання програму “Логіка”.

2. Виконай вправу “Літери в лабіринті” (або іншу за вказівкою вчителя).

Вправа “Літери в лабіринті”

Допоможи Смайлику з’ясувати назву книжки, про яку мріє його друг. Ця назва складається з літер, які розташовані по дорозі Смайлика до центра лабіринту. “Збери” літери та дізнайся назву книги.

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

3. Покажи результат роботи вчителю.

4. Зроби висновок: чи навчився ти працювати з навчальною комп’ютерною програмою “Логіка”?

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

– Кросворд – це перетинання слів. Перший сучасний кросворд було надруковано сто років тому в Америці.

– Найдовший лабіринт у світі є в Англії. Складається він із 16 000 дерев! Довжина всіх ходів – 2 700 метрів.

Комп’ютерний словничок

– логіка

– лабіринт

Запитання і завдання

1. Що таке логіка?

2. Які навчальні комп’ютерні програми допомагають розвивати пам’ять та спостережливість?

3. Як ти розумієш слово “лабіринт”?

4. З’ясуй, у яких відомих тобі комп’ютерних іграх зустрічається лабіринт.

5. Розв’яжи задачу. Смайлик намалював геометричні фігури. Яка з них ані маленька, ані червона, ані трикутник, ані квадрат?

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ - Інформатика


ЯК ПРАЦЮВАТИ З КОМПЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ