Загальні положення – Дирекції залізничних перевезень

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Дирекції залізничних перевезень

Загальні положення

Дирекція залізничних перевезень є відособленим підрозділом залізниці з державною формою власності і не є юридичною особою.

Основні завдання та напрямки діяльності дирекції

Дирекція є однією з організаційних ланок на залізничному транспорті, яка здійснює перевезення пасажирів, вантажу, вантажобагажу та пошти у визначеному регіоні та іншу виробничу

діяльність з метою одержання (прибутку) доходу.

Основними завданнями дирекції є:

Своєчасне і якісне здійснення перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу та пошти, а також надання послуг з користування спорудами та пристроями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів та збереження вантажів.

Організація та забезпечення руху поїздів за графіком.

Забезпечення безпеки і здоров’я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту та охорони праці працівників.

Розвиток

та розширення сфери транспортних послуг споживачам без обмеження за ознаками форм власності та видів діяльності.

Забезпечення чіткої взаємодії всіх підрозділів та ланок, що приймають участь у перевізному процесі.

Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази господарства дирекції.

Утримання у належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують необхідний обсяг перевезення пасажирів і вантажів.

Охорона навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів.

Забезпечення готовності аварійно-технічних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуацій, організація та керівництво роботами з ліквідації їх наслідків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Загальні положення – Дирекції залізничних перевезень - Загальний курс транспорту


Загальні положення – Дирекції залізничних перевезень