Закономірності розвитку міжнародної торгівлі

Закономірності розвитку міжнародної торгівлі – найважливіші тенденції, які виступав – в реальними формами законів і характеризують особливості, ознаки та властивості міжнародної торгівлі. З. р. м. т. є: 1) випереджувальне зростання торгівлі послугами порівняно з темпами міжнародної торгівлі; 2) випереджувальне зростання торгівлі готовими виробами порівняно з товарами паливно-сировинної групи, а в межах перших – машинами та устаткуванням; 3) поступове зростання торгівлі напівфабрикатами, окремими деталями, виробами, які є кінцевим

продуктом, що зумовлено домінуванням одиничної форми міжнародного поділу праці (інтернаціоналізацією одиничного поділу праці); 4) зростання у світовій торгівлі частки внутріфірмового обміну; 5) випереджувальні темпи зростання міжнародної торгівлі між розвиненими країнами світу; 6) зростання в експорті розвинених країн світу частки продукції, виробленої за допомогою інтелектуально та інформаційно насиченої праці (мікроелектроніки та ін.); 7) посилення в цій сфері ролі державного та недержавного регулювання; 8) поступова лібералізація міжнародної торгівлі. Одним із законів, який лежить в основі цих закономірностей, є закон нерівномірності у сфері міжнародної торгівлі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Закономірності розвитку міжнародної торгівлі - Економічний словник


Закономірності розвитку міжнародної торгівлі