Зразок промисловий

Зразок промисловий – художньо-конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, є новим, оригінальним і придатним для використання. З. п. визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, які визначають естетичні і (або) ергономічні особливості виробу, не відома із загальнодоступної у світі інформації до дати пріоритету промислового зразка. З. п. визнається оригінальним, якщо його суттєві ознаки визначають характер естетичних особливостей виробу. З. п. визнається придатним для використання, якщо він може бути багатократно

відтворений шляхом виготовлення відповідного виробу. Об’єктом З. п. може бути форма, малюнок або розфарбування та поєднання їх, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб. Не визнаються З. п. вироби, зумовлені суто технічною функцією; об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислових, гідротехнічних та інших стаціонарних споруд; друкована продукція; об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих та подібних до них речовин.
Зразок промисловий