Адміністративно-територіальний поділ

Розділ 1 УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Тема 2 АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

§4. Адміністративно-територіальний поділ

Географічна розминка

З курсу “Фізична географія України” пригадайте, що є адміністративно-територіальними одиницями.

Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України. Під сучасною назвою як самостійна держава наша країна розпочала свою історію 1919 р. Саме тоді було проголошено об’єднання двох новостворених (1917) українських держав – Західноукраїнської Народної

Республіки (ЗУНР) і Української Народної Республіки (УНР). Відтоді й почався сучасний етап формування адміністративно-територіального устрою нашої держави. Цей процес відбувався дуже складно, адже вигідне економіко-географічне і важливе геополітичне положення України привертало увагу багатьох сусідніх держав, які прагнули поділити її територію (мал. 6).

Незабаром молода українська держава втратила незалежність і 1922 р. увійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Частина земель України була поділена між сусідніми країнами. Так, Закарпатська Україна відійшла до Чехословаччини, Західна

Волинь і Східна Галичина – до Польщі, а Північну Буковину й Південну Бессарабію захопила Румунія.

 Адміністративно територіальний поділ

У подальшому адміністративно-територіальний устрій зазнавав дуже багато змін. У складі СРСР територія України була поділена на 12 губерній. Пізніше їх то ліквідовували, то знову відновлювали, у 1932 р. було введено подібну до сучасної триступеневу систему 21 управління (центр, область, район) і утворено перші п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську й Одеську.

У 1939 р. Західна Волинь і Східна Галичина (Західна Україна), а в 1940 р. Північна Буковина й Південна Бессарабія були возз’єднані з Україною. У 1945 р. до складу України увійшла Закарпатська Україна.

Поступово кількість областей збільшувалась, що пов’язано не тільки з перерозподілом існуючих територій, а й приєднанням нових. Так, 1954 р. утворено Черкаську область, а Ізмаїльську об’єднано з Одеською. Цього ж року до складу України було включено Кримську область та місто Севастополь. У 1959 р. Львівську область було об’єднано з Дрогобицькою.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Це поділ країни на адміністративні одиниці, відповідно до якого утворюються місцеві органи державної влади й управління. Згідно з Конституцією України, систему адміністративно-територіального устрою нашої країни складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

До найвищих адміністративних одиниць належать Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста спеціального статусу – Київ і Севастополь (мал. 7). Такий статус надає цим містам права на рівні областей. Наступну, середню, ланку адміністративно-територіального устрою утворюють адміністративні райони (490), на які поділена кожна адміністративна область. На цьому рівні також виділяють міста обласного значення (177), до яких належать найбільші з 458 міст України (великі міста зазвичай поділяють на райони). Найнижчою ланкою адміністративно-територіального устрою є міста районного підпорядкування (279), селища міського типу (886) й села (28 504).

Кожна адміністративно-територіальна одиниця має свої органи територіального управління. Автономна Республіка Крим, 24 області й міста спеціального статусу (Київ та Севастополь) підпорядковуються вищим державним органам влади. Міста республіканського значення (11) підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим, а міста обласного значення (23) – органам влади областей. Сільські населені пункти відповідно звітуються перед сільськими радами.

Адміністративно-територіальний устрій, як відомо, призначений для полегшення управління нашою державою. Науково обгрунтований підхід до створення системи адміністративно-територіальних одиниць сприяє не лише поступальному розвиткові економіки, а й виходу з кризових ситуацій у господарстві.

Проблема

3 позицій географічної науки в існуючому нині адміністративно-територіальному устрої України є певні недоліки – непропорційність розмірів областей, значні відмінності в кількості адміністративних одиниць нижчого рангу, нерівномірна віддаленість територій від обласного центру тощо. Тому останнім часом розглядають питання зміни адміністративних кордонів у межах нашої країни з метою ефективнішого управління господарством. Запропонуйте своє бачення вирішення цієї проблеми.

 Адміністративно територіальний поділ

З огляду на численні труднощі в управлінні господарством країни, пов’язані насамперед з її адміністративно-територіальним устроєм, доцільно вивчати відповідний зарубіжний досвід. Особливо повчальний і корисний досвід країн Європейського Союзу. Адже, попри 23 відмінності в регіональному розвиткові України і держав ЄС, ми маємо спільні риси. Свого часу розвинуті нині країни Європи також зазнавали серйозних проблем у власній економіці. Однак вони змогли досягти успіхів, чому сприяло й ефективне реформування системи адміністративно-територіального управління. Переймаючи досвід сусідів по Європі, нам важливо не просто запозичувати чужі правила управління, а зуміти пристосувати їх до специфіки суспільно-економічного розвитку нашої держави.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

1. На контурній карті України позначте червоним кольором кордони АР Крим та адміністративних областей.

2. Підпишіть на контурній карті обласні центри України.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Адміністративно-територіальний поділ України – система територіальної організації, створена для полегшення управління нашою державою.

Адміністративно-територіальний поділ України передбачає поділ її території на автономну республіку, області, райони, міста, селища, села.

Кожна адміністративно-територіальна одиниця має свої органи територіального управління.

Ключові терміни і поняття

Адміністративно-територіальний поділ автономна республіка адміністративна область адміністративний район місто селище міського типу село

Самоперевірка

За додатковими джерелами підготуйте доповідь “Проекти сучасних змін в адміністративно-територіальному устрої України”. З’ясуйте, які органи територіального управління є у вашій місцевості.

Яких змін в історичному часі зазнавав адміністративно-територіальний устрій України?

Що є адміністративно-територіальним поділом України і яке його призначення?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Адміністративно-територіальний поділ - Географія


Адміністративно-територіальний поділ