Афіліація

Афіліація (аффилиация) – приєднання невеликих підприємств до великої материнської компанії на правах філії, відділення.
Афіліація