Час – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.6. Час

Час – це форма послідовності зміни стану явищ і тіл та міра тривалості події в просторі. Позначається буквою t. Одиниця вимірювання – одна секунда (1 с).
Час – Кінематика