Коефіцієнт корисної дії

5. Механіка

5.3. Закони збереження в механіці

5.3.11. Коефіцієнт корисної дії

Коефіцієнт корисної дії – це безрозмірна величина, яка характеризує систему (пристрій, механізм, машину) з точки зору досконалості перетворення чи передачі енергії. Позначається буквою п і визначається відношенням:

 Коефіцієнт корисної дії

Де Ек – корисна енергія; Еп – повна енергія.

ККД ніколи не може бути більшим одиниці (100 %).
Коефіцієнт корисної дії