РІВНОМІРНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1.4.1. РІВНОМІРНИЙ РУХ

Прямолінійним рівномірним рухом називають рух, при якому тіло (матеріальна точка) за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення, або рух зі сталою швидкістю вздовж прямої:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рівняння рівномірного прямолінійного руху тіла РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рівняння руху в скалярному вигляді:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Якщо тіло

рухається вздовж осі Ох, то РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХЯкщо проти – то РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Проекція переміщення при рівномірному прямолінійному русі:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Графік проекції переміщення при рівномірному прямолінійному русі зображений на рис. 10, а.

Графік проекції швидкості рівномірного прямолінійного руху РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХЗображений на рис. 10, б.

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 10

Геометричне тлумачення переміщення

За графіком швидкості можна визначити проекцію переміщення як площу фігури, обмежену графіком швидкості, віссю часу та двома

ординатами, що відповідають початковому і кінцевому значенням часу. Це твердження є справедливим і для рівноприскореного прямолінійного руху.

Графік рівномірного прямолінійного руху РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ зображений на рис. 11.

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 11

Миттєва швидкість тіла – швидкість тіла в даний момент часу в даній точці траєкторії:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Середня швидкість – це величина, яка дорівнює відношенню переміщення до часу, протягом якого воно відбулося:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Середня шляхова швидкість – величина, яка дорівнює відношенню шляху до часу, за який він пройдений:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

При прямолінійному однонапрямленому русі середня шляхова швидкість дорівнює модулю середньої швидкості:

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

При рівноприскореному прямолінійному русі модуль середньої швидкості визначається за формулою

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Одиниця швидкості – метр за секунду (1 м/с):

 РІВНОМІРНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Метр за секунду дорівнює швидкості прямолінійного рівномірного руху точки, при якому точка переміщується за 1 с на 1 м.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РІВНОМІРНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ - Довідник с фізики


РІВНОМІРНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ