Центр ваги, центр мас – Статика

5. Механіка

5.4. Статика

5.4.6. Центр ваги, центр мас

Центр ваги – це зв’язана з твердим тілом точка, через яку проходить рівнодійна сил тяжіння, що діють на всі частини тіла (при будь-якому положенні тіл в просторі).

Центр маси – це точка, через яку повинен проходити напрям дії сили, що надає тілу прискореного поступального руху.

Для тіл, розміри яких значно менші за розміри земної кулі, центр маси практично збігається з центром ваги.
Центр ваги, центр мас – Статика