ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС – МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

4. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

4.6. ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС

Луна – це сприймання звукової хвилі, відбитої від перешкод, окремо від звукової хвилі джерела звуку. Якщо перешкода, яка відбиває звук, ближча за 17 м, то хвилі зливаються (протяжний звук) – явище реверберації.

Звуковий резонанс – це явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань тіла А (струни, стовпа повітря тощо), якщо частота вимушених коливань ν, зумовлених звуковою хвилею, наближається до частоти власних коливань тіла ν0 або дорівнює їй (рис. 24).

 ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС   МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Рис. 24

Чим сила тертя середовища більша, тим амплітуда вимушених коливань менша, тобто якщо Fтер2 > Fтер1, то А2 < А1.

Мовлення і слух людини зумовлені звуковим резонансом. Гортанний звук – стовп повітря в гортані резонує з коливаннями голосової зв’язки. Слух – слухова “струна” в завитку внутрішнього вуха резонує зі звуковою хвилею, що дійшла.




ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС – МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК