Ціна довідкова

Ціна довідкова – ціна, яка є початковою для продавця і покупця при визначенні контрактної ціни, що фіксується у документах про угоду.
Ціна довідкова