ДЕМОФОРА

Екологія – охорона природи

ДЕМОФОРА – поняття, що об’єднує показник заселеності території з показником “виробництво – споживання матер. благ” (у т. ч. і прир. ресурсів).
ДЕМОФОРА