Дисконтування витрат

Дисконтування витрат – приведення майбутніх витрат до нинішнього періоду, встановлення сучасного еквівалента суми, яка виплачуватиметься в майбутньому. Визначається за допомогою дисконтуючого множника, що залежить від норми банківського відсотка і терміну дисконтування.
Дисконтування витрат