Дивізіональна структура управління

Дивізіональна структура управління (англ. devision – поділ, розподіл) – структура управління підприємством, фірмою, компанією, за якої відділи, наділені оперативною самостійністю, вступають у договірні відносини один з одним, отримують прибутки і здійснюють самофінансування, а вище керівництво приймає стратегічні рішення (ставить довготермінові цілі та планує заходи щодо їх реалізації – розширення масштабів виробництва, модернізація підприємства тощо). За таким принципом побудоване управління в американській корпорації “IBM”, причому дивізіональна поєднана з програмно-цільовою формою управління. Отже, за дивізіональної форми управління структура будується не за функціональною ознакою, а за результатом діяльності (виробництвом предметів чи послуг).
Дивізіональна структура управління