Доходи рентні

Доходи рентні – фінансові ресурси, отримувані державою від суб’єктів економічної діяльності за користування ними землею, природними ресурсами. В кількісному вираженні Д. р. є частиною валового прибутку, не перевищують середню норму прибутку і привласнюються через механізм ціноутворення. Проте внаслідок недосконалої рентної і загалом аграрної політики держава у багатьох постсоціалістичних країнах втрачає більшу частку Д. р. Такі втрати в Росії становлять нині близько 50 млрд. дол., в Україні – близько 27 млрд. грн. 2003.
Доходи рентні