Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Джерела фінансування інвестиційної діяльності – власні фінансові ресурси (нагромадження, прибуток, амортизаційні відрахування та інші види активів), залучені кошти (отримані кредити, кошти від продажу акцій тощо), а також асигнування з бюджету та іноземні інвестиції, вкладені у розвиток продуктивних сил, передусім людини та засобів праці.
Джерела фінансування інвестиційної діяльності