Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Джерела фінансування інвестиційної діяльності – власні фінансові ресурси (нагромадження, прибуток, амортизаційні відрахування та інші види активів), залучені кошти (отримані кредити, кошти від продажу акцій тощо), а також асигнування з бюджету та іноземні інвестиції, вкладені у розвиток продуктивних сил, передусім людини та засобів праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Джерела фінансування інвестиційної діяльності - Економічний словник


Джерела фінансування інвестиційної діяльності