Евтаназія

Політологічний словник

Евтаназія (від грецьк. еu – добре і thanatos – смерть) – 1) добровільна, узгоджена з лікарем смерть невиліковно хворого за допомогою спеціальних знеболювальних засобів; 2) одна з давніх філософсько-етичних проблем. В античні часи питання Е. пов’язували насамперед із суїцидом або самогубством, тобто добровільним позбавленням себе життя. Так, стоїки, вважаючи головною метою людини доброчесне життя у злагоді з природою, з одного боку, а з другого – наявністю випадків неможливості жити і діяти розумно і морально,

вважали однією з чеснот здатність своєчасно відмовитися від життя, але при цьому наголошували, що “прекрасним і розумним” може бути тільки самогубство, яке адекватне безвиході обставин. Із позицій епікурейців, життя прекрасне і гармонійне за умови можливості добровільно піти в небуття, коли реальність перестає приносити насолоду і переходить у страждання. Подальша історія філософської, теологічної думки репрезентує різну, а почасти протилежну інтерпретацію природи й значення самогубства. Зокрема, з позиції християнства життя – найбільший дар Божий, а тому позбавляти його себе або відбирати
в когось – найжахливіший, найтяжчий і найбільший гріх і це не лише порушення шостої Божої заповіді “не вбивай!”, а ще більший гріх – гріх зневіри, ремствування на Бога і зухвалий бунт проти нього. Представники Просвітництва Д. Юм, Ж.-Ж. Руссо вважали самогубство діянням, вільним від будь-якої гріховності, виявом природженої для людей свободи. На думку філософа – екзистенціаліста А. Камю, існування людини – це “буття до смерті”, постійне вирішення питання самогубства, здійснення вибору і прийняття відповідальності за власне життя. Згідно з сучасними основоположними морально-правовими нормами – зокрема правами людини, вона має право розпоряджатися власним тілом і життям, його безперервністю, тобто одноосібно вирішувати питання Е. Інша річ, що використання цього права людиною потребує чіткого й виваженого правового забезпечення.

Калинаускас И. Жить надо! – СПб., 1994; Карпов M. M. Смысл жизни человека. – Ростов н/Д, 1991; Моуди Р. Жизнь после жизни. – М„ 1991.

А. Черній


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Евтаназія - Довідник з політології


Евтаназія