РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ – індивідуальний числовий показник рівня діяльності, а також популярності певної особи, організації, конкретного заходу, який визначається опитуванням громадськості, соціальним дослідженням, анкетуванням тощо.
РЕЙТИНГ