Фактор пропозиції

Фактор пропозиції – збільшення кількості ресурсів, поліпшення якості або розширення технічних знань, технологічних можливостей, новинок, що уможливлюють виробництво більшого обсягу товарів і послуг, а отже, зростання їх пропозиції.
Фактор пропозиції