ГЕТЕРОГЕННИЙ

Культурологічний словник

ГЕТЕРОГЕННИЙ (від грец. heteros – різний і…генний) – різнорідний, різного роду.
ГЕТЕРОГЕННИЙ